Nieuwsarchief
De werkloosheid per gemeente
28 November 2012 - In de media []

De werkloosheid is het hoogst in Rotterdam, noordoost-Groningen, zuidoost-Drenthe en delen van Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van De Volkskrant vandaag waar de Nederlandse werkloosheid per regio en sekse is onderverdeeld.
Krimpregio's
Vooral de krimpregio's doen het slecht voor de beroepsbevolking. Er is weinig werk, de bevolking vergrijst en de jongeren trekken weg, schrijft De Volkskrant. De werkloosheid in Rotterdam is te verklaren door de koppeling van de werkgelegenheid met de haven en de logistiek. Daarnaast heeft Rotterdam een relatief jonge bevolking waardoor de beroepsbevolking sneller groeit dan de werkgelegenheid.

De werkloosheid onder jongeren is in de vier grote steden en de provinciehoofdsteden vaak hoger, omdat jongeren na hun studie blijven hangen en pas verhuizen als ze werk hebben.

Vrouwen doen het goed in de randstad, volgens De Volkskrant. Ze zijn veelal werkzaam in de zorg, onderwijs en het openbaar bestuur. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht, zegt in het artikel: "Onder vrouwen gaat de werkloosheid flink toenemen als de kabinetsvoornemens voor de bezuinigingen in de zorg en de overheid worden uitgevoerd." De hoogleraar denkt dat de situatie nog gaat verslechteren. "Door het kabinetsbeleid verdwijnen er zeker nog eens 100 duizend banen." Op de kaarten in het bericht is te zien hoe het met de werkloosheid gesteld is in iedere regio.

 

...Terug