Nieuwsarchief
Toekomst deelgemeenten Rozenburg en Hoogvliet
30 November 2012 - In de media []

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de opheffing van de deelgemeenten. Er zijn nu twee modellen voorgelegd aan de inwoners van Rotterdam: wijkparticipatie of gebiedsbestuur. Tijdens een hoorzitting op de Coolsingel lieten diverse vertegenwoordigers van o.a. Rozenburg en Hoogvliet weten niet in te kunnen stemmen met deze twee modellen.

De afstand voor de buitenstedelijke deelgemeenten tot de Coolsingel is niet alleen fysiek te groot maar ook op het gebied van de besluitvorming.

Hoogvliet
Bij wijkparticipatie ontstaan er 55 stadswijken die ieder een vertegenwoordiger in een adviesraad hebben. Marianne van der Ham (CDA Hoogvliet) vraagt zich dan ook af of de vertegenwoordiger van Hoogvliet wel in staat zal zijn om tegengewicht te bieden. 'De belangrijke beslissingen worden door ambtenaren genomen'.

Zowel de deelraad als het dagelijks bestuur van Hoogvliet zien in beide modellen onderdelen die samen met bouwstenen van het huidige model een goede invulling kunnen geven aan het gebiedsgericht bestuur. Op die manier hebben de inwoners van Hoogvliet het idee dat er naar hen geluisterd wordt.

'Betrek de mensen er bij en ze begrijpen het', stelt deelgemeentevoorzitter Edwin Smid. 'De mensen willen weten wie ergens over gaat en waar ze terecht kunnen als het fout gaat'. Als er gekozen wordt voor een van de voorliggende bestuursmodellen zal er volgens Smit weinig tot niks veranderen.

zie verder:  http://www.dichtbij.nl/botlek/regionaal-nieuws/artikel/2556894/toekomst-deelgemeenten-rozenburg-en-hoogvliet.aspx

 

 

...Terug