Nieuwsarchief
Nieuws uit de oude doos
08 December 2012 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

In 2007 hebben wij al eens een poging gedaan om de buurt bestuurt in Hoogvliet op te richten. Dat viel lang niet mee. Wij maakten toen nog deel uit van de IBP. De IBP hield niet zo van vernieuwende ideeŽn. Wij wel en daardoor zaten wij dus niet bij de goede partij, waarna wij Nieuw Hoogvliet hebben opgericht. De tijd heeft ons gelijk bewezen.

Niet iedereen zal tevreden zijn over de "buurt bestuurt" maar wij doen in ieder geval een poging om de inwoners van Hoogvliet mee te laten praten over hun woon omgeving. Niets is perfect, maar ik hoor toch veel positieve geluiden. De deelraad vond het maar niets om de burger direct invloed te laten hebben op het werk van bijvoorbeeld de politie. Wij gaven de motie in 2007 de naam "Gerichte Politie Inzet" ....

 

Motie gerichte politie inzet

De raad van de deelgemeente Hoogvliet in vergadering bijeen op 31 mei 2007

Constateert dat;

  • De bevolking van Hoogvliet niet altijd even tevreden is over de inzet van de politie.

Is van mening dat;

  • de inwoners van Hoogvliet meer inspraak/invloed zouden moeten hebben over plaats en tijdstip waar de werkzaamheden van de politie uitgevoerd worden. Dat kan door het instellen van bijvoorbeeld een zogenaamd burgerpanel, zoals dat bestaat in de Alblasserwaard. Zoals de IBP al opperde tijdens de behandeling van de WAPS, kan er aan deze burgers of burgerpanels een hoeveelheid politie-werktijd ter beschikking worden gesteld, die ze vervolgens in overleg met de politie kunnen inzetten.
  • dit soort projecten samen met de buurtagent zeer goed uitvoerbaar zijn door politiemensen die nog in opleiding zijn. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de opleiding van deze politiemensen. Tevens stimuleert het de creativiteit van de politiemensen die nog wel eens de neiging hebben om uit te gaan van de dingen die niet kunnen. Terwijl veel interessanter is juist die dingen die wel kunnen te onderzoeken.
  • overleg met burgers altijd een goede zaak is. Hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip en het vergroot de betrokkenheid van de Hoogvlietse bevolking bij hun eigen leefomgeving.

Draagt het dagelijks bestuur op om:

  • De haalbaarheid te onderzoeken, in overleg met de districtsleiding van het district zuid van de Regiopolitie Rotterdam Rijnmond, naar een zogenaamd burgerpanel/-platform, waar burgers en politie samen deel van uit maken. Met als doel binnen dit overleg onderwerpen, termijnen waarbinnen zaken gerealiseerd moeten worden en indien nodig, locaties vast te stellen waar vervolgens deze gerichte politie-inzet zal plaatsvinden. Vervolgens een proef periode vast te stellen, met daaraan gekoppeld een evaluatie en daarbij de raad over de voortgang te rapporteren.
  • Uit te gaan van de instelling van 2 burgerplatforms gekoppeld aan de wijk actieprogramma's.
  • In eerste instantie uit te gaan van 30 uur flexibele inzet per platform per kwartaal.

en gaat over tot de orde van de dag

Jan Koopmans -

Edwin Smid (fractievoorzitter)

...Terug