Nieuwsarchief
Spijkenisse Bernisse
09 January 2013 - In de media [jan koopmans]

18 december 2012 heeft de raad van Bernisse een unaniem besluit genomen over het voorstel Ontwerp herindeling Spijkenisse Bernisse. Enige tijd geleden zag het er door de verdeeldheid binnen de raad niet naar uit dat dit nog ging gebeuren. Complimenten aan de fractievoorzitters in Bernisse die ongelooflijk hard gewerkt hebben om een motie te maken waar alle fractievoorzitters en de raadsleden mee hebben ingestemd en waardoor de raad van Bernisse unaniem akkoord kon gaan met het herindelingvoorstel.
Op de avond van 19 december 2012 nam de raad van Spijkenisse ook een besluit.

Het herindelingvoorstel in Bernisse
18 december 2012 heeft de raad van Bernisse unaniem een positief besluit genomen over het voorstel Ontwerp herindeling Spijkenisse Bernisse.

Betreffende de motie in Bernisse
De raad van Bernisse heeft unaniem een motie aangenomen waarin een aantal randvoorwaarden zijn opgenomen om deze verder uit te werken, voordat er een definitief besluit wordt genomen. Veel van de randvoorwaarden die in de motie staan, zijn al min of meer verwoord in de huidige stukken. Wij gaan ervan uit dat de gemeente Bernisse in samenspraak met de gemeente Spijkenisse deze randvoorwaarden verder zal uitwerken. Want zoals eerder aangegeven, blijkt uit de stukken dat het ook de intentie is om die onderwerpen mee te nemen bij de verdere uitwerking van de herinrichting van beide gemeenten. 

...Terug