Nieuwsarchief
Rapport Rekenkamer Cultuurhuis. (Update)
11 January 2013 - In de media []

PERSBERICHT Rekenkamer Rotterdam, 09 januari 2013

De jarenlang gekoesterde ambitie om het stadscentrum van Hoogvliet te verlevendigen met een Cultuurhuis bleek medio 2011 niet realiseerbaar. Grote financiŽle risicoīs maakten de realisatie van het Cultuurhuis onverantwoord. De deelraad van Hoogvliet heeft de rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de ontstaansgeschiedenis van deze risicoīs. De rekenkamer heeft aangetoond dat de problemen bij de realisatie van het Cultuurhuis grotendeels te wijten zijn aan de manier waarop de deelgemeente dit project heeft aangepakt en uitgevoerd. Eind jaren Ď90 ontstond het idee om een Cultuurhuis in het stadshart van Hoogvliet te bouwen. Bij de uitwerking en realisatie van dit plan heeft het dagelijks bestuur zich te veel en te lang laten leiden door de ambitie om in het Cultuurhuis een theater te huisvesten. Het dagelijks bestuur hanteerde hierbij (te) optimistische uitgangspunten en ging veelvuldig voorbij aan de risico's en de mogelijke consequenties hiervan. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg gehad dat van het oorspronkelijke uitgangspunt van de deelgemeente om het Cultuurhuis budgetneutraal te ontwikkelen niets terecht is gekomen. Uiteindelijk zijn vrijwel alle risico's, investerings- en exploitatiekosten bij de deelgemeente komen te liggen. De deelraad ging keer op keer mee met de ambitie van het dagelijks bestuur om een Cultuurhuis met een theater te bouwen. Dit ondanks door de deelraad zelf gesignaleerde risico's en aan de deelraad aangeleverde informatie over problemen. Ook heeft de deelraad op sommige cruciale momenten haar rol niet goed kunnen vervullen omdat het dagelijks bestuur de deelraad niet tijdig, onjuist en/of onvolledig informeerde. Om een bouwproject als het Cultuurhuis te ontwikkelen is specifieke deskundigheid nodig. Deze kennis en expertise ontbrak binnen de ambtelijke organisatie van de deelgemeente. Hierdoor is de ontwikkeling van het Cultuurhuis onvoldoende professioneel aangepakt en uitgevoerd. Dit heeft bijgedragen aan het ontstaan van grote financiŽle risicoīs. Dat de deelgemeente de taak op zich nam om zelfstandig een Cultuurhuis te realiseren heeft mede kunnen gebeuren doordat het college onvoldoende regie heeft gevoerd. De ontwikkeling van het Cultuurhuis is in een zeer laat stadium, eind 2011, gestopt. Dit naar aanleiding van een onderzoek van de voormalige dienst OBR vastgoed waaruit bleek dat het Cultuurhuis grote financiŽle risico's met zich mee zou brengen voor de deelgemeente. Als oplossing voor de ontstane problemen is in goede samenwerking tussen de deelgemeente en de stad een alternatief plan zonder theater ontwikkeld: ĎOns Huis'. Wel werken besluiten die in het verleden zijn genomen nog door in de huidige ontwikkeling. Er is daarom nog steeds sprake van financiŽle risico's voor de deelgemeente. Nu zijn de risico's beter beheersbaar, omdat duidelijk is om welke risico's het gaat en hoe groot de maximale financiŽle gevolgen zullen zijn.

zie het rapport:  http://www.nieuwhoogvliet.nl/Upload/20130112_RT_143_Theater_maken.pdf

Nieuw Hoogvliet is niet van plan met modder te gaan gooien in het debat. De constatering dat het fout is gegaan en dat iedereen daar iets mee te maken heeft gehad binnen de deelgemeente en niet te vergeten Rotterdam zelf is voor ons genoeg. Iedereen die dat wil kan zelf zijn conclusies trekken.

...Terug