Nieuwsarchief
Nieuwjaarstoespraak Edwin Smid
15 January 2013 - Nieuwsbericht [Edwin Smid]

 Nieuwjaarstoespraak 2013

 24 december 2012, nog snel even dat rolgordijn ruilen op de weg terug, dat halen we net. De telefoon gaat.  Het is Peter die belt om ons prettige feestdagen te wensen en een goede jaarwisseling; "dat het maar een mooi jaar mag worden". Dat zal toch wel gaan lukken Peter? "Zeker als ik zie wat we in 2012 allemaal al bereikt hebben met elkaar. Er gaan zoveel dingen goed Edwin. Er is zo veel bereikt en we kijken te vaak naar die kleine dingen die niet goed gaan." Ik zag in het verhaal van Peter een boodschap, dat het er juist nu om draait dat we in tijden zoals nu juist meer moeten kijken naar de dingen die goed gaan.

Dames en heren,

namens het deelgemeentebestuur van Hoogvliet heet ik u hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie, onze gezamenlijke nieuwjaarsduik. Laat ik beginnen met u allemaal een gezond en voorspoedig 2013 toe te wensen, voor u en voor alle mensen die u lief hebt. Vorig jaar heb ik gezegd dat 2012 het jaar van ‘Samen' moest  worden en dat is gelukt.

Ik val maar gelijk met de deur in huis. Met gepaste trots vertel ik u dat 2012 te boek gaat als een geweldig jaar. Ook dit jaar hebben wij, samen met u weer een baanrecord verbroken. Een jaar dat in het teken stond van feest, van de kanteling op het gebied van zorg en welzijn, van vernieuwende aanpakken en het jaar waarin wij een grote slag gemaakt hebben op het gebied van veiligheid. Maar ook het jaar waarin het besluit werd genomen dat Rotterdam er na 2014 anders uit gaat zien.

Ik zag na het telefoontje van Peter al die zaken die we bereikt hebben, grote en kleine dingen die aan mij voorbij schieten.

Ik noem ze u:

Jubilea

 • 40 jaar deelgemeente Hoogvliet
 • 50 jaar winkelcentrum Hoogvliet
 • 25 jaar stichting Vrienden van Hoogvliet
 • 40 jaar Kinderboerderij Oedenstee
 • De lustrumviering van de Hoogvlietse Ondernemersvereniging.

Voorzieningen nieuwbouw

 • De opening van Villa Vonk door collega Hoogveld
 • Het slaan van de 1e paal voor de Campus op 17 februari
 • De sloop van het recreatiegebouw Oude Wal
 • 1e paal en oplevering van het project Oudeland
 • 1e paal en oplevering van het project Voorweg
 • De nieuwe manege in Zalmplaat
 • Nieuwbouw voor de Zalmplaatschool
 • De renovatie van metrostation Zalmplaat
 • De oplevering van het project Heerlijk Houtingen
 • De oplevering van het nieuwe stadsplein waar o.a. de nieuwe stadswinkel en  bibliotheek gehuisvest worden.

Veiligheid

 • 8 burgerpanels van Buurt Bestuurt met 120 burgerpanelleden
 • De eindevaluatie van de burgerpanelleden van Buurt Bestuurt 70%
 • Een forse daling van het aantal high impact delicten
 • De successen die geboekt zijn in de Lampreibuurt
 • De 50 interventies bij Antilliaanse jongeren, ‘Naar school of aan het werk!' waarvan er inmiddels 18 aan  het werk zijn.
 • 1e Privacy strip
 • Het dalend aantal auto-inbraken, woninginbraken en fietsendiefstallen
 • Een inwoner van Zalmplaat die toch maar even zegt dat het niet normaal is dat je een bushokje sloopt en daarbij helaas rake klappen oploopt
 • De informatieavonden over inbraakpreventie
 • Convenant screening woonoverlast
 • Cameratoezicht in winkelcentrum In de Fuik
 • De actie van het burgerpanel Oudeland tegen de verloedering van hun wijk metwinkelwagentjes
 • De opening van het 3d-aangifteloket politie
 • het Convenant camerabeveiliging en veilig ondernemen Gadering
 • De wijziging van de APV. Een winkelwagentje laten slingeren? U kunt nu rekenen op een bon

Algemeen

 • De ondertekening op 28 november van de overeenkomst tussen deelgemeente Hoogvliet en ‘Eigen Koers Hoogvliet', de aanbieder die vanaf januari 2013 t/m 2014 het Welzijnswerk en de Huishoudelijke verzorging in Hoogvliet organiseert
 • Ondanks de enorme bezuinigingsmaatregelen een sluitende meerjarenbegroting presenteren
 • Het vernieuwende project van collega Bekker, ‘Natuurlijk spelen' waarbij er een onderhoudsarme speelplek met de bewoners is ontworpen en gerealiseerd
 • Het grote aantal onderscheidingen in Hoogvliet, koninklijke onderscheidingen maar ook onze eigen jongerenlintjes
 • Serious request, het Glazen huis bij het Pentacollege
 • het Midzomerfeest
 • Na veel inspanning van college Bekker is het transport en de montage van het kunstwerk van Dick Elffers gerealiseerd
 • De Sportentocht waarbij enorme records werden gebroken
 • De opening van het tenniscomplex aan de Zalmplaat
 • Bijeenkomsten van de veteranencontactgroep Rijnmond
 • De wijkconcerten van DES
 • De vorderingen van ons coalitieakkoord. Dit bestuur kan begin 2014 verantwoording afleggen aan de inwoners, wij kijken er naar uit. Dat wordt een uniek moment in de Hoogvlietse politiek, een voorbeeld voor hoe het kan
 • De opening van de Piekfijnwinkel
 • Het bijzondere wijkfeest aan de Achterweg
 • De activiteiten georganiseerd door de bewonersvereniging de Groene Schakel
 • De Sundayschool
 • De brasserie in het Tramhuis
 • De lancering van de APP Ons Hoogvliet
 • En ja, ook de vele, vele kleine dingen zoals het kerstfeest van de bewoners aan de Parsifalstraat

Peter heeft gelijk, er gebeurt heel veel, hele mooie dingen waar je vrolijk van wordt!

Wij zetten in op onze bestuurlijke prioriteiten:

 • Dienstverlening
 • Participatie
 • De boel financieel op orde
 • Veiligheid

En daarnaast zijn wij tot meer in staat.

Dames en heren,

Als ik zeg wij dan heb ik het niet alleen over mijn collega's Hoogveld en Bekker en mijzelf, maar dan heb ik het ook over al die medewerkers in dit huis, de ondernemers, de coöperaties, politie, brandweer, GGD, Stadstoezicht, de panelleden van Buurt Bestuurt, het Platform Gehandicapten Hoogvliet, al die vrijwilligers in Hoogvliet, maar ook mensen in de Hoogvlietse samenleving die gewoon hun ding doen; mensen zoals Wim den Haring, Cor en Carla Vos, Aad van der Voorn,  Wilma van der Wende, Esther Hilgers, de medewerkers van de streekbladen, al die bewonerscommissies, Opzoomerteams en al die anderen. Voor alles wat wij bereikt hebben past een groot woord van dank!

En ja uiteraard waren er ook in 2012 momenten waarbij verbijstering toesloeg, verdriet, teleurstelling. 

 • de brand bij de manege
 • het overlijden van raadslid Roel van der Sluijs en het overlijden van oudraadslid Kees Verheij
 • De Hoogvlietse samenleving reageerde geschokt toen een aantal burgers midden in de nacht dachten twee surveillerende agenten een kopje kleiner te maken. De impact bij omwonenden was groot.
 • Een woningoverval. Drie lafaards die een 80-jarige vrouw beroven van wat kleine dingen en de trouwring van haar overleden echtgenoot
 • De straatroof op een 86-jarige vrouw. Toen ik ‘s avonds op bezoek was in het ziekenhuis, samen met mijn college Bekker en kennismaakte met deze lieve oudere dame, was zij verward, bont en blauw geslagen! Ik, wij accepteren geen geweld meer, zero tolerance, niemand is onaantastbaar.

Met steun van de burgemeester van deze stad, de Directie Veilig, Politie en Stadstoezicht, zijn wij er in geslaagd om dit jaar duidelijk te maken hoe het hoort: screening op woonoverlast, preventief fouilleren. Of naar school of aan het werk.

De Lampreibuurt is bijna schoon en over heel Hoogvliet is het aantal  High impact incidenten in de tweede helft van dit jaar gedaald met 67%. 33% in de eerste helft  en 11% in de  tweede helft van 2012. 

Ik heb rondes meegelopen met Stadstoezicht en heb gezien waarmee agenten op straat geconfronteerd worden. En er zijn veel aanhoudingen verricht en zaken opgelost. Het mag, nee, het moet maar eens gezegd worden. Van mijn kant is er grote waardering voor het werk van al die mensen, al die agenten die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt, maar ook waardering voor al het werk wat gedaan wordt en vaak niet zichtbaar is en een forse impact heeft op het leven van agenten. Maar ook een groot compliment aan onze wijkteamchefs Aad Raaijer en Corrie de Groot die met ons dit avontuur zijn aangegaan.

Maar ook al die burgerpanelleden van Buurt Bestuurt. Want los van de prioriteiten die benoemd werden, hebben signalen van panelleden geleid tot concrete acties. Een oprecht woord van dank aan alle burgerpanelleden maar ook aan al die Hoogvlieters die mij, ons, het vertrouwen hebben teruggegeven en uit hebben gesproken samen iets te willen doen tegen geweld, wapenbezit en vandalisme.

 Bewoners zelf geven aan dat het beter gaat. Dan ben ik als bestuurder meer dan trots.

Op de drempel van 2012 naar 2013, de jaarwisseling.

Een compliment aan allen die betrokken zijn geweest bij het draaiboek dat is gemaakt dat er mede toe heeft geleid dat we geen incidenten hebben gehad in Hoogvliet en dat het schadebedrag fors lager ligt dan  vorig jaar. De schade bedraagt slechts ongeveer 23 duizend euro, slechts een derde van het schadebedrag van vorig jaar. Ik realiseer mij dat ook hier geldt dat behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst.  Maar wat maken we slagen als jongeren de boel heel laten, er spontaan acties ontstaan om mensen te bewegen zelf weer hun straatje te vegen en als medewerkers van de Roteb door panelleden op nieuwjaarsdag verrast worden met koffie en een doos bonbons; er is een beweging in gang gezet.

En dan na zo een geweldig jaar aan het begin van een nieuw jaar, 2013

Dames en heren,

u moet het mij maar niet kwalijk nemen maar ik kan mijn trots soms moeilijk verbergen. Omdat ik zie dat dit bestuur samen met u weer mooie dingen gaat bereiken dit jaar, door verantwoordelijkheid te nemen.

 • Ondernemers die mogelijk met ons met een oplossing komen voor het betaald parkeren. Dat wordt een mooi moment. Want dan gaan we zien of ook de politiek, de gemeenteraad, bereid is te willen investeren.
 • Ondernemers die gaan voor de hercertificering van het winkelcentrum Hoogvliet als veilig winkelgebied.
 • De ambtelijke organisatie die het dienstverleningsconcept verder optimaliseert en waarbij digitalisering van dienstverlening een belangrijke rol speelt. En natuurlijk ook de opening van de nieuwe Stadswinkel later dit jaar.
 • De Antilliaanse jongeren met de premičre van hun film tegen wapenbezit.
 • Het college, door voldoende stadswachten in deelgemeenten beschikbaar te houden voor de verdere doorontwikkeling van de burgerpanels van Buurt Bestuurt.
 • Maar natuurlijk ook de regelzaken zoals de vernieuwing van de fietsenstalling bij metrostation Hoogvliet.

 Ik geloof er in dat ook de individuele burger zijn verantwoordelijkheid, daar waar het gaat om eigen veiligheid en de veiligheid van anderen, weer blijft nemen. Er is een beweging in gang gezet.

Veiligheid is niets iets van de Politie, Stadstoezicht en deelgemeente alleen, maar van ons allemaal, dat hebben we bewezen. Je loopt niet door en doet niets als je ziet dat twee jongens een bushokje vernielen.

En ja, dat geldt ook voor dit bestuur. O.k., het gaat goed op het gebied van veiligheid maar dit bestuur zal altijd actie blijven ondernemen daar waar sommige groepen of individuen het niet zo nauw nemen met hun leefomgeving. Ja, we blijven preventief fouilleren als dat nodig is, ja, we blijven screenen op woonoverlast, ja, we blijven jongeren een keuze voorhouden "naar school of aan het werk".

Wordt 2013 het jaar waarin de wethouder alsnog te overtuigen is van het feit dat het efficiënter is om het meenemen van een winkelwagentje buiten een straal van 200 m van het winkelcentrum strafbaar te maken? Wie weet.

Dames en heren,

vorig jaar hadden wij het over de betekenis van respect.

- Beter kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander.

- Omzien naar en rekening houden met je medemens, die ander. 

Naast het vertrouwen wat ik heb in 2013, waarin wij samen weer mooie resultaten gaan boeken, doe ik weer een oproep. Met alles wat wij doen moeten wij in 2013 het verschil kunnen maken. Kies dit jaar nu eens gewoon 5 mensen uit in je omgeving. Verras ze eens, bied een helpende hand, schenk een cadeautje, vraag eens hulp. Gewoon onverwachts.

Er is een beweging in gang gezet; houd die beweging gaande!

Wat doet u, wat doe jij, voor Hoogvliet, voor die ander, zonder direct de held van de samenleving te willen zijn? 

Tot slot mijn lijfspreuk. Geniet, want er is veel te genieten! Heb lief, want er is veel om van te houden! Treur, omdat verlies daarom vraagt. Maar denk vooral aan wat er is en niet aan wat je mist! Ons leven is te kort om het niet ten volle te benutten! 

Ik toast op 2013. Ik wens u allen gezondheid en kracht om uitdagingen aan te gaan en succes bij de keuzes die u, die wij gezamenlijk gaan maken. Op naar 2013.

 

 

 

...Terug