Nieuwsarchief
Spijkenisse en zo
26 January 2013 - In de media []

De afgelopen jaren heeft de gemeente Spijkenisse €10 miljoen bezuinigd. Hiernaast moet de gemeente de komende jaren nog meer besparen.

In de programmabegroting 2013 staat dat vanaf 2015 nog eens €2,5 miljoen aan bezuinigingen moet worden ingevuld. Dit bedrag is nog niet voldoende. De gemeente verwacht vanuit de rijksoverheid extra bezuinigingen en krijgt bovendien vanuit de rijksoverheid extra taken toegewezen.

Deze taken moet de gemeente uitvoeren, maar met minder geld. Hiernaast is het noodzakelijk de spaarpot van de gemeente, de Algemene Reserve, aan te vullen.
 
De afgelopen maanden is de begroting van de gemeente Spijkenisse post voor post kritisch bekeken. Het volledige takenpakket van de gemeente is tegen het licht gehouden. De toekomstvisie van Spijkenisse, Doorkijk 2020, heeft hierbij als handvat gefungeerd. Het resultaat is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat optelt van €2,1 miljoen in 2013 tot €6,1 miljoen in 2016. De besparingen zijn zo veel mogelijk gezocht op het vlak van efficiëntie. Hierdoor zijn de effecten van de bezuinigingsmaatregelen voor de stad zo minimaal mogelijk.
 
Met de voorgestelde bezuinigingen creëert de gemeente een buffer voor zowel de korte als de lange termijn. Op deze manier kan de gemeente de Algemene Reserve aanvullen, waardoor incidentele tegenvallers in de toekomst gemakkelijker opgevangen kunnen worden. Hiernaast ontstaat ruimte in de begroting om extra rijksbezuinigingen en kortingen bij overdracht van taken op te kunnen vangen.
 
Tijdens de raadscommissievergaderingen van 5 tot en met 7 februari worden de bezuinigingsvoorstellen besproken. Hierna worden de voorstellen op 20 februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.


Spijkenisse krijgt wel vier extra oplaadpalen voor elektrische auto's. Voor juli 2013 moeten de palen op ‘strategische locaties in de gemeente' verschijnen, besloot het stadsbestuur dinsdag.

De oplaadpunten worden geplaatst nabij het Carlton Hotel, de bioscoop aan de Groene Kruisweg en in de omgeving van de metrostations Centrum en Heemraadlaan. Samen met de bestaande paal nabij winkelcentrum Maaswijk beschikt Spijkenisse dan over vijf oplaadpunten.
 
Het gebrek aan oplaadpunten voor hybride voertuigen leidde eerder tot ongenoegen onder inwoners van Spijkenisse met een elektrische auto.

Nog een week te gaan en dan heeft Spijkenisse er een nieuwe winkel bij. Geen winkel voor de nieuwste snufjes, de laatste mode uit Parijs of Londen maar een winkel waarin kleding en meubelen verkocht worden voor een tweede leven.
 
Kringloopketen Rataplan opent haar nieuwste vestiging aan de Groene Kruisstraat 4 te Spijkenisse.

Met 2500m2 wordt dit de grootste Rataplan Kringloopwinkel. Dit zal niet lang de grootste winkel blijven, in Amsterdam staat de volgende winkel al gepland met 4000m2 oppervlakte.
 
Stichting Rataplan, welke de winkels exploiteert, biedt werk aan mensen met een arbeidshandicap of grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is betaald werk dat in Spijkenisse gedaan wordt door mensen van de Welplaat en Reinis.
 
De nieuwe winkel wordt geopend door wethouder Mourik en het winkelende publiek kan vanaf 2 februari terecht bij de kringloopwinkel.

 

...Terug