Nieuwsarchief
Door heel Rotterdam staan containers voor glas, papier en textiel?
29 January 2013 - In de media []

van de deelgemeente site:

De gemeente wil het scheiden en verzamelen van afval zo eenvoudig mogelijk maken. In Rotterdam staan 625 glascontainers, 754 papiercontainers en 4784 restafvalcontainers. Hergebruik van afval is beter voor het milieu en het bespaart kosten om materialen opnieuw te gebruiken.

Nieuw leven
Het lijkt misschien dat alle afval op een grote hoop wordt gegooid, het tegendeel is waar. U kunt er vanuit gaan dat het afval dat u gescheiden inlevert een nieuw leven krijgt.
Enkele voorbeelden:
■ Oud glas wordt weer nieuw glas (glas is bijna onbeperkt recyclebaar).
■ Oud papier wordt nieuw papier of karton. Het is ongeveer achtmaal te recyclen tot nieuw papier.
■ Snoeiafval wordt compost of brandstof voor een biomassa-energiecentrale.
■ Elektrische apparaten worden weer grondstof (metaal, kunststof, et cetera).
■ Hout dient weer als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe spaanplaat en laminaat of als brandstof voor een biomassa-energiecentrale.
■ Grof huishoudelijk afval dat thuis wordt opgehaald wordt nagescheiden in hout, metalen, puin, zeefzand (wordt weer nieuw zand), energiepellets (brandstof voor bijvoorbeeld verwarmingsinstallaties in ScandinaviŽ of de cementindustrie) en een deel restafval.
■ De textiel-containers worden beheerd door het Leger des Heils, KICI Kledinginzameling en Stichting Humana. Deze liefdadigheidsinstellingen sorteren het textiel, dat voor een deel wordt verkocht aan handelaren. Met de opbrengst steunen ze de noodhulp en ontwikkelingsprojecten in de derde wereld. Een deel van de ingezamelde kleding gaat voor verkoop naar de Piekfijn-kringloopwinkels.

Zijn wij nou zo dom, of blijft het milieustation?

...Terug