Nieuwsarchief
foei,...
31 January 2013 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Vreemde gang van zaken, de politiek in de Hoogvlietse raad. De afgelopen drie jaar roept Nieuw Hoogvliet al dat wij gezamenlijk voor Hoogvliet moeten staan als raad. partijstandpunten prima, maar de raad moet gezamenlijk de belangen van de Hoogvlieters behartigen. Nu bekroop mij al een vreemd gevoel toen dhr Hallma van het CDA zich, na de motie "respect" als moraalridder opstelde tijdens de discussie over het rapport van de rekenkamer,......... maar goed, wij vonden het al geen debat waard omdat je anders inderdaad met een vinger naar het verleden moet wijzen, en dat brengt ons niets verder. Wij kijken liever vooruit met de Hoogvlieters.

Maar,...toen de krant vandaag bij mij op de mat viel moest ik me wel achter de oren krabben. Enkele maanden geleden heeft de raad unaniem actie ondernomen richting de Rotterdamse raad om de dreigende sluiting van het milieustation onder de aandacht van de raad te brengen. In de raad zei ik nog: zo hoort het gezamenlijk optrekken in het belang voor Hoogvliet. Dan rol je toch van je stoel af als je in de krant leest dat Alex Hallema zich ook hier weer opwerpt als een individualist die om in CDA termen te spreken alleen van de eigen parochie spreekt. Jammer Alex,...een gemiste kans om de titel moraalridder waardig te zijn.

De hele raad strijd voor het behoud van het milieustation. O ja, die motie over de aandacht voor de buitengebieden voor de periode na 2014 die kwam van het CDA! Nee,........daarvoor ondersteunde de Hoogvlietse raad breed eerder een motie van nieuw Hoogvliet,......daar lopen we niet mee te koop,..........daarvoor zijn we gekozen. 

 

...Terug