Nieuwsarchief
Meer capaciteit voor gemaal Aveling in Hoogvliet
28 March 2013 - In de media []

Het gemaal aan de Aveling krijgt zijn water via een ondergrondse persleiding tussen de Groen Kruisweg en de Tijmweg. De nieuwe leiding is van kunststof en heeft een doorsnede van 25 centimeter. De leiding is via een gestuurde boring aangelegd. De boring begon maandag 18 maart en is dinsdag 26 maart afgerond zonder opbreken van de bestrating.

Hollandse Delta begint voor de zomer met de werkzaamheden aan het gemaal. Dat krijgt een grotere capaciteit. Het kan dan 3.500 liter oppervlaktewater per minuut verwerken.

Door deze grotere capaciteit verbetert de doorspoeling van de woonwijken ten noorden van de Groene Kruisweg. Bij hevige regenval voert het gemaal aan de Aveling het water af naar gemalen aan de Voorweg en Vondelingenweg. De werkzaamheden zijn onderdeel van het stedelijk waterplan Hoogvliet. Stedelijk waterplan Hoogvliet is onderdeel van waterplan 2 Rotterdam, hierin werken de drie Rotterdamse waterschappen en gemeente Rotterdam samen aan water voor een klimaatbestendige en aantrekkelijke stad.

...Terug