Nieuwsarchief
Stadsbeheer knapt vanaf 8 april, een deel van het fietspad in park Vossendijk op.
10 April 2013 - In de media []

Het gaat om het fietspad vanaf de Vuurvlinderweg tot aan de brug in het fietspad bij ‘het Wagenwiel'. Omdat het fietspad hier in slechte staat is door slijtage aan het asfalt en door de onderliggende boomwortels wordt de bestaande asfaltlaag verwijderd en wordt er nieuw asfalt aangebracht. De werkzaamheden vinden overdag plaats en nemen ongeveer 3 weken in beslag.
Tijdens de werkzaamheden is het fietspad niet toegankelijk. Fietsers worden omgeleid via de Keizersmantelweg/ Steurweg/ Horsweg/ Kruisnetlaan en vice versa. De omleiding wordt met borden aangegeven.

...Terug