Nieuwsarchief
gevonden voorwerpen?
24 April 2013 - In de media [jan koopmans]

 

Het televisieprogramma Rambam besteedde aandacht aan de wijze waarop de overheid omgaat met gevonden voorwerpen. Vooral bij gemeenten gaat het nog wel eens mis. Het is geen politietaak meer, maar de politie krijgt er wel mee te maken. En dan? De regels op een rijtje.

Sinds 2012 is de gemeente het aangewezen adres voor gevonden voorwerpen. Niet iedereen weet dat en meldt zich met een gevonden voorwerp nog vaak op het politiebureau. Burgers worden niet doorverwezen naar de gemeente, maar de politie neemt uit oogpunt van service aan de burger gevonden portemonnees, sleutels, dieren en dergelijke gewoon aan en zorgen voor verzending naar de gemeente. Soms doen zij zelf navraag of de gedupeerde zich wellicht gemeld heeft. De meeste gevonden voorwerpen komen weer terug bij de rechtmatige eigenaars en daar gaat het om. Maar wat zijn eigenlijk de regels?

Afgifteplicht
Wie iets op straat vindt, meldt dit bij de gemeente die daarvoor meestal een speciale afdeling heeft. Wie iets kwijtraakt, moet aangifte doen bij de politie. De Regeling Gevonden Voorwerpen en het Burgerlijk Wetboek beschrijven de rechten en plichten van verliezers en vinders. De wet kent geen vindersplicht, maar wel een afgifteplicht. Je hoeft een voorwerp niet op te rapen, maar wie dat wel doet, moet dit zo snel mogelijk bij de gemeente afgeven.

Verduistering
De eigenaar kan tot een jaar na het afgeven het voorwerp terugvragen. Binnen die termijn moet de vinder het voorwerp teruggeven, maar na dat jaar is deze de rechtmatige bezitter als de afgifte op tijd is gedaan. Anders is de vinder pas na twintig jaar eigenaar. Een voorwerp thuis bewaren mag. Voor gevonden paspoorten, rijbewijzen, andere identiteitspapieren en militaire artikelen geldt een deponeerplicht. Dat zijn immers gemeente- of staatseigendommen. Wie deze verplichting niet nakomt, maakt zich schuldig aan verduistering.

Keuze
Gevonden voorwerpen met een dagwaarde van minder dan € 450 mag de vinder mee naar huis nemen of afgeven bij het gemeentehuis. In het laatste geval doet deze afstand van zijn rechten. Meldt de eigenaar zich niet binnen drie maanden, dan mag de gemeente de zaak verkopen, weggeven of vernietigen. De vinder heeft dus de keuze tussen meenemen en na een jaar eigenaar worden of afgeven en alle rechten laten varen.

Vindersloon
Als de eigenaar zich binnen een jaar meldt, moet de vinder zijn vondst teruggeven. Deze heeft wel recht op een vergoeding, vindersloon genoemd, en mag de vondst eventueel houden, totdat de eigenaar betaalt. Doet deze dat niet binnen een maand, dan laat de eigenaar daarmee zijn rechten varen en wordt de vinder eigenaar.

Gemaakte onkosten
Volgens de wet moet het vindersloon ‘een redelijke vergoeding' zijn. Vaak wordt gedacht aan 10% van de waarde. Geeft de eigenaar niets, dan kan de vinder alleen via een gerechtelijke procedure een beloning afdwingen. Politie en gemeenten hebben geen recht op het vindersloon. Redelijke en aantoonbaar gemaakte onkosten moet de eigenaar vergoeden.

 

...Terug