Nieuwsarchief
Uit de archieven: Stadsgevangenis.
07 May 2013 - In de media [digibron]

Om maar weer eens aan te geven dat politiek een hoop gedraai en gedoe is heb ik het volgende voor u opgezocht:

Gepubliceerd op: 1 februari 1997


Van onze correspondent

Hoogvliet wijst bouw gevangenis van de hand

Rotterdam zit danig met kwestie in de maag

De deelgemeente Rotterdam-Hoogvliet is tegen de bouw van een gevangenis op het bedrijventerrein Gadering. Hoogvliet zou volgens plannen van Justitie een gevangenis voor 192 lichtgestraften moeten krijgen. Het gemeentebestuur van Rotterdam zit danig met de kwestie in de maag en beraadt zich nu op de vraag hoe men verder moet.

Het overleg tussen de gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hoogvliet over een bouwterrein voor een gevangenis in die deelgemeente loopt al meer dan een jaar. De deelraadsfracties van IBP, VVD en CDA willen echter niets weten van een gevangenis in Hoogvliet, enkele leden van het dagelijks bestuur evenmin. Alleen de PvdA-fractie en drie leden van het dagelijks bestuur ondersteunden de grondreservering voor de gevangenis.


In de omgeving van de geplande inrichting in de wijk Tussenwater staan koopwoningen die onlangs zijn opgeleverd. De nieuwe bewoners wisten volgens de VVD niets van de plannen voor een ommuurde strafinrichtingen op het moment dat zij hun huizen kochten. Met name dat feit is de partijen in het verkeerde keelgat geschoten.

Het college van Rotterdam heeft deelraadsvoorzitter J. J. A. M. Elemans gisteren met spoed gevraagd de overwegingen uiteen te zetten die de deelraad tot het negatieve advies hebben gebracht. Daarna zal het college de betrokken raadscommissies om advies vragen, waarna een standpunt zal worden bepaald.

Meer cellen

Het gemeentebestuur van Rotterdam zit met de kwestie. Rotterdam heeft zelf bij het ministerie van justitie aangedrongen op uitbreiding van de celcapaciteit. De geplande gevangenis in Hoogvliet is met name bestemd voor kortgestraften. Juist deze gestraften, die veel overlast veroorzaken in Rotterdam, komen vaak door cellentekort snel weer op straat.

De nieuw te bouwen gevangenis zal ook ruimte bieden aan de strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV). De SOV is een maatregel die de minister van justitie bij wijziging van Strafwet wil invoeren. De maatregel kan door de rechter worden opgelegd aan langdurig verslaafden die zich bij herhaling schuldig maken aan (lichte) criminaliteit. De SOV leidt hen in een intensief traject van circa 1,5 jaar van detentie tot herintreding in de samenleving.

Nu wijkt de gemeente nog uit naar een voormalige kazerne in Ossendrecht voor de eerste fase van het experiment. Het college acht, in het kader van het veiligheidsbeleid van Rotterdam, de vestiging van een nieuwe gevangenis van groot belang.

Dwang

De gemeente Rotterdam kan de deelraad met een ,,aanwijzingsbevoegdheid" dwingen toch akkoord te gaan met de gevangenis. Dat is echter een laatste redmiddel van de gemeente en wordt zeer zelden gebruikt

...Terug