Nieuwsarchief
Hoogvliet doet het beter dan de stad
08 June 2013 - Nieuwsbericht [Webmaster]

Daar waar het dagelijks besuur van de deelgemeente Hoogvliet al ruim 70 % van haar beloften aan de inwoners heeft waar gemaakt, heeft het college van Rotterdam maar 3 van de 23 doelen gehaald die het zich bij zijn aantreden had gesteld. Dat schrijft de Rekenkamer Rotterdam donderdag aan de gemeenteraad na het tegen het licht houden van het collegewerkprogramma 2010-2014.

Achter op schema
In veel gevallen lopen B en W achter op schema en soms is niet vast te stellen hoe de vlag erbij hangt. Het college moet de raad beter informeren en de raad moet beter controleren, adviseert de rekenkamer. In een reactie zegt het college dat er voldoende controle is.

Terugdringen bijstand
Als niet gehaalde doelstellingen noemt de rekenkamer onder meer het terugdringen van het aantal mensen in de bijstand en het verminderen van geluidhinder. 
Wel bereikte doelen zijn die op het gebied van de bereikbaarheid van de stad, groen en investeringen in duurzaamheid.

Inspanningen onduidelijk 
Maar het college licht nauwelijks toe waarom het ene voornemen wel en het andere niet werd gerealiseerd, zegt de rekenkamer. Ook is niet altijd duidelijk welke inspanningen het college ervoor heeft gedaan. De raad kan daardoor de voortgang moeilijk beoordelen. Dat was vorig jaar ook zo. Het college begrijpt niet alle bevindingen van de rekenkamer, maar erkent in enkele gevallen het gelijk van de kamer.
...Terug