Nieuwsarchief
Zomeroffensief Rotterdam tegen schooluitval
17 July 2013 - In de media []

Opnieuw begint de gemeente Rotterdam een zomeroffensief tegen het voortijdig schoolverlaten. Hierdoor probeert de gemeente jongeren die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen, weer in de schoolbanken terug te krijgen.

Dat maakte onderwijswethouder Hugo de Jonge woensdag bekend. Doel is om deze zomer minimaal 650 leerlingen op een school terug te krijgen. Jongerenwerkers zoeken meerderjarigen op die dreigen uit te vallen om ze ertoe te bewegen zich voor een opleiding in te schrijven. Leerplichtambtenaren doen hetzelfde onder jongeren tussen de 16 en 18 jaar.

Jongeren die een andere studie willen gaan doen, krijgen een herinnering zich in te schrijven. 'We zetten stevig in met medewerkers die langs de deur gaan. Zij laten zich niet met een kluitje in het riet sturen. We vragen als het moet naar de inschrijving van de nieuwe school', zegt de woordvoerder van de wethouder.

Het college stelde zich bij aanvang van de nieuwe coalitie in 2010 ten doel jaarlijks 10 procent minder schooluitvallers te hebben. De eerste 2 jaar lukte dat niet en bleef het resultaat achter op de doelstelling. Pas vorig jaar daalde het aantal voortijdig schooluitvallers van 2672 naar 2330, mede door het offensief dat vorig jaar zomer werd gehouden. Vanwege dat succes wordt die actie nu herhaald.

...Terug