Nieuwsarchief
PARKEREN IN HOOGVLIET BLIJFT GRATIS
08 September 2013 - Nieuwsbericht [Jan Koopmans]

Wij hebben het geroepen bij de verkiezingen van 2010, het stond in ons verkiezingsprogramma, in ons coalitieakkoord, en nu is het geregeld.

Voorzitter Edwin Smid: “Iedereen wist dat het er aan zat te komen en niemand was hier blij mee. In het bestuursakkoord hebben wij afgesproken om alles in het werk te stellen om de komst van betaald parkeren tegen te houden.”

Het Winkelcentrum Hoogvliet heeft een belangrijke regiofunctie. Voorzitter van de winkeliersvereniging Arie van Es : “Het is een compact en veilig winkelcentrum. Recent behaalden de ondernemers nog de 3e ster voor het keurmerk Veilig ondernemen. Daarnaast kent het winkelcentrum relatief weinig leegstand ten opzichte van winkelcentra in de regio. Naast deze sterke punten van het winkelcentrum is het gratis parkeren een belangrijke pijler om het winkelcentrum op de kaart te houden.”

 

Anderhalf jaar geleden heeft onze voorzitter Edwin Smid met de ondernemers en de eigenaren van het winkelcentrum om de tafel gezeten om te zien welke mogelijkheden er waren om voor ondernemers en bezoekers de negatieve effecten van betaald parkeren buiten de deur te houden. Smid: “Al snel werd duidelijk dat er maar één oplossing was, namelijk de kosten die door Stadsbeheer in rekening worden gebracht voor het parkeren, gezamenlijk op te brengen. Dat klinkt gemakkelijker dan het lijkt. Het gaat voor de komende 5 jaar wel om een bedrag van 1 miljoen euro.

 

De afgelopen maanden hebben de partners alles in het werk gesteld om breed draagvlak te krijgen bij de ondernemers voor deelname in de stichting die speciaal voor dit doel is opgericht.

Arie van Es: “Wij waren erg blij dat bijna 80 procent van de ondernemers bereid was mee te betalen aan deze constructie. Maar we zijn ook erg content met de constructieve opstelling van de Kroonenberg Groep en de deelgemeente. De Kroonenberg Groep neemt 20% van de kosten voor haar rekening en de deelgemeente draagt 15% van de jaarlijkse kosten bij. Helaas zijn er ook ondernemers die niet participeren in de opgerichte stichting maar we werken er hard aan om dat in de toekomst te veranderen.”

 

Smid: “Wij hebben de deelraad gevraagd om de komende 5 jaar een bijdrage te leveren zodat het winkelcentrum zijn strategische positie de komende 5 jaar vast kan houden. De raad steunde ons voorstel unaniem. Daarnaast vind ik het ook vanzelfsprekend dat, wanneer ondernemers mee willen zoeken en mee willen werken aan een oplossing, je als overheid niet achter kan blijven. Dit is uniek in Rotterdam. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen overheid en ondernemers.”

 

De komende 5 jaar blijft het parkeren in winkelcentrum Hoogvliet gratis. Na anderhalf jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. De stichting die nu het voortouw neemt, start volgend jaar met de aanvraag het winkelcentrum in aanmerking te laten komen als Bedrijveninvesteringszone.

Van Es : “Op die manier kunnen we collectief het beheer van het winkelcentrum nog beter vorm geven.”

 

Smid is net als de ondernemers trots op het resultaat. ”Dit hebben we toch maar mooi samen voor elkaar gekregen!”

 

Behalve het gratis parkeren zijn er door het dagelijks bestuur van de deelgemeente maatregelen getroffen om het gehele centrumgebied veiliger te maken. Nu de parkeergarage klaar is, de woningen aan de Buitenban zijn opgeleverd en er een nieuwe ontsluitingsweg is vanaf de rotonde op de Groene Kruisweg naar de Cloese, is de verkeersdruk en de parkeerdruk in het centrum groot. Daarom wordt er in het gehele centrumgebied Laning / Kinheim /Achterweg / Groene Kruisweg /-Middenbaan-Noord een parkeerzone ingesteld waar niet harder gereden mag worden dan 30 kilometer per uur en waar alleen in de vakken mag worden geparkeerd.

 

Op zaterdag 14 september 2013 wordt de parkeergarage aan de Kinheim feestelijk geopend. De officiële openingshandeling wordt om 12.00 uur verricht door wethouder Baljeu, deelraadsvoorzitter Smid en de voorzitter van de winkeliersvereniging Van Es. Het winkelcentrum Hoogvliet staat de hele dag in het teken van de auto met activiteiten voor volwassenen en kinderen. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7BsAiCr_H1c

 

 

...Terug