Nieuwsarchief
iets wat mij berbaast
14 September 2013 - Ingezonden stuk [Fetty de Swart]

Ik kreeg vandaag de "Koopmap" met daarin een brief over:"afval loont".Tot m'n verbazing werkt daar ook de Gemeente Rotterdam aan mee.

In deze brief wordt ons als bewoner(s) gevraagd ons afval gescheiden in te gaan leveren bij een nieuw afvalbrengstation of een mobiel filiaal.

Even het volgende:

Oud papier hebben we al een container voor of in de buurt; textiel staat een container  voor bij Metrostation Hoogvliet;als het frituurvet plantaardig is kan het gewoon bij het restafval, is gezegd door personeel van ons wegbezuinigde milieubrengstation;plastic hoefde in Rotterdam niet apart ingeleverd te worden,is gezegd door mensen van de gemeente en A.V.R. omdat in de installatie iets ingebouwd is wat het plastic er uit haalde.Apart inzamelen zou veel duurder zijn en deze voorziening te niet doen.

Blijft over klein electrisch,maar daarvoor betaal je bij aanschaf van iets nieuws een verwijderings bijdrage en moet de betreffende onderneming het oude apparaat innemen.

Voor grof vuil mag je 14010 bellen en dan wordt  ook dat bij je voor de deur opgehaald. De rest kan gewoon in de restafvalbak. Blijft over bouwafval etc.,daarvoor moet je dan naar Charlois of de aannemer hoort het mee te nemen.

Dus ik begrijp dit verhaal niet helemaal,want waar zit dan de beoogde bezuiniging van ons verdwenen milieubrengstation?????????? 

Ik denk niet dat ik de enige ben die zich dit afvraagt.

Vriendelijke groet,

Fetty de Swart.

...Terug