Nieuwsarchief
Talent, sporten en vitaliteit in Hoogvliet
29 October 2013 - Nieuwsbericht []

"In 2010 hebben Leefbaar Rotterdam, PvdA en Nieuw Hoogvliet onder het motto ‘Samen sterk, Hoogvliet is het waard' een coalitieakkoord gesloten. Deze visie is ook het laatste van kracht", verwoordt de deelgemeente. De vier pijlers zijn talentontwikkeling, sportparticipatie, vitale wijken en een goede dienstverlening.

In het kader van talenontwikkeling wordt ook in 2014 ingezet op taalontwikkeling. Hoogvliet blijft zich met de scholen inzetten om schooluitval terug te dringen. En er wordt er geļnvesteerd in voor- en vroegschoolse educatie, zodat een kind dat naar de basisschool gaat geen onderwijsachterstand kent.
Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen, op voorweaarde dat zij zich positief opstellen en hun eigen verantwoordelijkheid blijven nemen. Om Hoogvlieters te stimuleren meer te sporten wordt onder meer de groene gordel beter ingericht zodat ongeorganiseerde sporters er terecht kunnen.

zie verder: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/oktober/28/talent_sporten_en_vitaliteit_in_hoogvliet

 

 

...Terug