Nieuwsarchief
Afspraken over een veilige Campus
13 November 2013 - Nieuwsbericht []

In januari 2014 wordt de Campus Hoogvliet in gebruik genomen door het Einstein Lyceum, het PENTA college en het Zadkine. Veiligheid op school maar ook daarbuiten is een belangrijke voorwaarde om de Campus tot een succes te maken. Ook de deelgemeente Hoogvliet maakt zich hier als partner sterk voor. De samenwerking tussen alle betrokkenen is recent vastgelegd in een veiligheidsconvenant.

De schooldirecties, Woonbron en de gemeente hebben al geruime tijd intensief contact met elkaar over allerlei beheersmatige vraagstukken en over het handhaven van de veiligheid op de Campus. Daarbij is door het ondertekenen van het convenant nu ook de directe omgeving van de campus betrokken.

Edwin Smid, als voorzitter van de deelgemeente verantwoordelijk voor veiligheid binnen de deelgemeente: " We pakken door waar het gaat om de veiligheid in de wijk en de veiligheid op school. Dat betekent dat we niet uitgaan van onveilige situaties, maar repressief en vooral preventief aan de slag gaan. Zo gaan we in gesprek met de RET, de ondernemers en gaan we uiteraard de bewoners vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Of het nu gaat om kluisjescontrole, fietsverlichting of vandalisme, we gaan er strak op zitten". Naast een belangrijke rol voor de scholen, politie en deelgemeente, ziet Smid ook een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen zelf. Ook zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun campus.

De scholen hebben met elkaar afgesproken dat zij zich door de gemeente Rotterdam laten certificeren als ‘Veilige School Rotterdam'. Met het certificaat kunnen Rotterdamse scholen laten zien dat hun veiligheidsbeleid ver uitsteekt boven de landelijke norm.

Naast de schoolgebouwen wordt er ook een Art Studio, een cultureel centrum en een sportgebouw gerealiseerd. Zowel het cultureel centrum als het sportcomplex zijn niet alleen bedoeld voor de leerlingen van de Campus maar nadrukkelijk ook voor de inwoners van Hoogvliet en omgeving.

In het woongebouw zijn inmiddels de nieuwe bewoners al druk doende met de inrichting van hun studio's.

FOTO:  links dhr. Lammers van het Einstein college en rechts voorzitter Smid

...Terug