Nieuwsarchief
De openingstijden van de wisselstrook op de Spijkenissebrug zijn veranderd
05 December 2013 - In de media []

In opdracht van het ministerie van Rijkswaterstaat is in maart 2013 de doorstroming van het verkeer over de Spijkenissebrug gemonitord met als doel om te beoordelen of en zo ja op welke wijze de doorstroming van het verkeer kan worden verbeterd.
Onderzoeksresultaat toonde aan dat de doorstroming van het verkeer iets verbetert wanneer de wisselstrook op werkdagen tussen 10.00 - 15.00 actief ingezet wordt.
Hierop heeft het ministerie van Rijkswaterstaat besloten het openingsregime van de wisselstrook op Spijkenissebrug aan te passen.

Het nieuwe openingsregime van de wisselstrook op de Spijkenissebrug tijdens werkdagen is sinds begin deze maand:

  • Van 05:00 uur t/m 14:00 uur openstelling in de richting Hoogvliet.
  • Van 14:00 uur t/m 22:00 uur openstelling in de richting Spijkenisse.
  • Tussen 22:00 uur tot 05:00 uur en in het weekend is de wisselstrook gesloten voor alle verkeer.

De Brugwachters behouden te allen tijde het recht, bijv. bij calamiteiten of op verzoek van de overheidshulpdiensten, tijdelijk van deze tijden af te wijken.
De effecten van het nieuwe openingsregime worden gemonitord om inzicht te krijgen of de verwachte verbetering in de verkeersdoorstroming daadwerkelijk op treedt.

 

...Terug