Nieuwsarchief
16-12-2013 Bezoek gebiedscommissieleden aan de bewonersvereniging Buitenban
20 December 2013 - Nieuwsbericht []

Aanwezigen: Annelies Klapwijk, Huib de Vries, Cor van Hulst en Esther van der Stel.

We zijn welkom geheten door de voorzitter van de bewonerscommissie, dhr. Kabel. Ca. 1,5 jaar geleden zijn de woningen opgeleverd en de commissie bestaat nu ca. jaar.

De SOR stelt elk jaar geld beschikbaar en de rest van de inkomsten komen uit de kantine opbrengsten. De kantine prijzen zijn laag om het voor een ieder toegankelijk te houden.

Op de vraag wat de gebiedscommissie zou kunnen betekenen voor deze bewoners, kregen we de volgende antwoorden:

* goede communicatie met de bewoners

* actie ondernemen indien nodig

Als voorbeelden werden genoemd:

Enkele maanden geleden is er contact opgenomen met de deelgemeente en is er gevraagd om fietsrekken voor de bezoekers van de winkels/buitenban. De fietsen worden  nu o.a. tegen de ramen aangezet. Ze hebben nog geen antwoord ontvangen.

Vraag aan de gebiedsdirecteur: hoe lopen de lijnen? Waar kan men terecht als er geen antwoord komt op de vraag? De parkeergarage levert al maanden problemen op m.b.t. het alarm wat telkens afgaat.

Er is al meerdere malen naar gekeken en er zou een probleem geweest zijn met vliegjes. Echter het probleem bestaat nog steeds en de bewoners voelen zich niet serieus genomen.

Vraag aan de gebiedsdirecteur: wie is hier verantwoordelijk voor? Waar kunnen de bewoners terecht met hun klacht?

Op de vraag hoe zij denken dat de gebiedscommissie de bewoners kan bereiken, kregen we het volgende antwoord:

* spreek de contacten/contactpersonen aan, die kunnen de rest van de bewoners/leden bereiken. Alles hangt wel af van hoe actief bijv. een commissie/VVE is.

 

 

 

 

...Terug