Nieuwsarchief
Nieuwjaarsrede 2014 Van Deelraadsvoorzitter Edwin Smid
11 January 2014 - Nieuwsbericht [Edwin Smid]

Nieuwjaarsrede 2014

Van Deelraadsvoorzitter Edwin Smid

 Hoogvlieters en gasten welkom,

Welkom ook namens mij, collega bestuurders en de deelraad op de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente Hoogvliet.

Laat ik beginnen met u allemaal een gezond en voorspoedig 2014 toe te wensen, voor u en voor alle mensen die u lief hebt. Ik wens u allen Gezondheid en Kracht om uitdagingen aan te gaan.... en succes bij de keuzes die u en die wij gezamenlijk gaan maken. 

Het verhaal gaat

Dames en heren in 2012 is de beweging, de verandering merkbaar geworden . Vorig jaar zei ik al. 2012 is te boek gegaan als het jaar van samen. Welke mensen heeft u na mijn oproep het afgelopen jaar verrast? Gewoon, onverwachts? Ik heb mooie dingen zien gebeuren in Ons Hoogvliet. De lijn van samen is doorgezet en ook nu mogen we vol tevredenheid terug kijken op het jaar dat achter ons ligt. Een jaar van verbinden en verandering. Er is veel bereikt en wij mogen daar met elkaar trots op zijn.

 Tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft de trend van de afgelopen jaren zich door gezet. Was er vorig jaar al sprake van een daling van de schade tijdens de oudejaarsnacht van meer dan 60%, is er dit jaar ten opzicht van vorig jaar sprake van 50% minder schade. Slechts 11.000 euro, maar nog steeds 11.000 euro te veel.

 U zult het met mij eens zijn dat al die hulpverleners, ambtenaren en inwoners voor hun inzet tijdens de jaarwisseling, maar ook voor hun inzet het afgelopen jaar onze waardering meer dan verdienen.

2013 In vogelvlucht

Zoals u gewend van mij bent, krijgt u in korte tijd een opfrisser, een terugblik.

In vogelvlucht het jaar 2013, grote, kleine,... unieke momenten.

 De oplevering van het medisch centrum oude wal

De opleveringen van de campus

De geplande nieuwbouw van de zalmplaatschool

De actieve inzet van de 120 panelleden van buurt bestuurt

De eindevaluatie van de burgerpanelleden van buurt bestuurt die steeds zelfstandiger gaan opereren en tevreden zijn over de samenwerking met politie en stadstoezicht

De toename van het aantal interventies bij jongeren, meer jongeren aan het werk

De succesvolle acties van buurt bestuurt

Nationale en internationale aandacht voor onze veiligheidsaanpak

De druk bezochte avonden over inbraak/brand preventie

Het Convenant screening woonoverlast

Het Convenant camera beveiliging en Veilig ondernemen Gadering

Convenant cameratoezicht bij metrostation zalmplaat uniek

De film kogels hebben geen namen

De voortzetting van Preventief fouilleren

Voorzieningen in Hoogvliet nog op peil ondanks de enorme bezuinigingsmaatregel

Langzaam steeds meer bewoners die zelf zaken oppakken, zoals de doelpaaltjes

Het grote aantal onderscheidingen in Hoogvliet, koninklijke onderscheidingen en erasmuspelden

De 3 e KVO ster winkelcentrum Hoogvliet

Herdenking van de watersnoodramp

De Opening speeltuin Bonaire

Het Holifeest op 27 maart

De onthulling van Het Kunstwerk van Dick Elfers

Bijeenkomsten van de veteranencontactgroep Rijnmond

14 april,.. de gouden blikopener innovatieprijs van de gemeente Rotterdam ging naar Hoogvliet

De tentoonstellingen van het hgh en de reŁnie eind november

Het Bevrijdingsconcert van DES

Onze actieve en nieuwe ondernemers met lef, sport 2000, Lotus Flowers, Arma Food

Hoogvliet in de Top 10 haringtest

De Schoonmaakdag buurt bestuurt

De Kunst en atelier route

De start van Radio 010 fm ons Hoogvlietse radio station

Het Beach volleybal van Yum

KVO Gadering

De Summerschool

Hondenspeeltuin Bello

Het Vollybaltoernooi voor de ASVZ

De Verplaatsing van de Miereneter

De Bling bling disco in speeltuin Bonaire

De Jaarmarkt op Winkelcentrum Hvt

Nikantus werd sportclub plus

Onze Taptoe met vuurwerk

De Aankomst van de steppers

De komst van Afval loont

Het grote aantal huwelijk viering 60 jarige en 65 jarige huwelijken en de 100 jarigen

De Jongeren debatavond in villa vonk door jongeren georganiseerd

De raad die haar zetels inleverde

De Oplevering van de campus

De start van Parkmanagement 2.0 Gadering

40 jaar senioren koor

Ons Vrijwilligersfeest

Het Eilanden festival

De Lief en leed week, het initiatief op de Meeuwenplaat

Het Convenant veilige campus

De Opening van Ons Huis

De Betrots bijeenkomst

De Participarade

De Intocht Sinterklaas

De actie met Vuurwerkbrillen

Het Kerstdiner van het netwerk Antilliaanse vrouwen

De vele spontane Haloween kerstactiviteiten

Grote en kleine unieke gebeurtenissen

Maar 2013 kende ook grootse successen 

Allereerst het resultaat dat politie, stadstoezicht en de panelleden van buurt bestuurt en jongeren hebben gerealiseerd.

Een forse daling van het aantal high impact incidenten met 65 %. De daling van het aantal woning inbraken met 44%. Op een enkel onderdeel na zet de trend zich voort en dalen alle veiligheidscijfers, Hoogvliet een veilige plek om te wonen en te leven. 

In 2011 zei ik het al, "als het aan mij ligt krijgt elke inwoner die een winkelwagentje op straat achterlaat of mee naar huis neemt een bekeuring".

Ik was dan ook verheugd dat mede n.a.v. brieven van "het burgerpanel Oude Land" aan de gemeenteraad, er besloten is om in Hoogvliet een proef te starten waarbij inwoners inderdaad bekeurd kunnen worden.

De praktijk; Na de start eind oktober is er nog niet een bekeuring uit geschreven.

Het resultaat; de winkelwagentjes die alsnog aangetroffen, gesignaleerd worden, worden in alle gevallen binnen een dag door de winkelbedrijven opgehaald.

Het aantal winkelwagentjes in de buitenruimte is met bijna 80% gedaald. Het kan dus. Zo gek was dit lokale voorstel dus niet. En nu maar hopen dat de wethouder dit voorbeeld ter harte neemt en dit structureel wijzigt de apv. 

Het platform ons Hoogvliet,..... u heeft al diverse mensen in de zaal zien lopen. As u nog niet aangemeld bent, doe mee. Ons Hoogvliet een platform van door en voor Hoogvlieters. Een platform waar Hoogvlieters mee aan de slag gaan. Om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden en ruimte bieden voor ondernemers, inwoners en verenigingen om kennis te maken. Verbindingen te leggen. Te laten zien waar de kracht van onze Hoogvlietse samenleving ligt en dit werkelijkheid te laten worden. 

Het grootste succes samen met de Hoogvlietse ondernemers bereikt:

Parkeren in Hoogvliet blijft de komende jaren gratis. Ik ben trots op deze Hoogvlietse ondernemers die het verschil hebben weten te maken.

Deze ondernemers verdienen onze steun.

Ik durf dan ook hier de oproep te doen dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het optimaal houden van onze winkelcentra en hier in bij kunnen dragen door onze consumenten inkopen vooral lokaal te doen, daar waar mogelijk. 

Ook waren het de Hoogvlietse ondernemers en met name de fa Peineman, die de schaatsbaan Hoogvliet mede mogelijk hebben gemaakt. Maar zeker ook al die vrijwilligers die zich soms spontaan hebben gemeld en met elkaar de ijsbaan draaiende hebben gehouden. Dank jullie wel namens al die 1600 kinderen die de schaatsen onder hebben kunnen binden. 

Dames en heren het jaar 2013

DIT is ONS HOOGLVIET....... dingen zijn mogelijk. 

Voor alles wat wij bereikt hebben past een groot woord van dank!

Ik wil al die Hoogvlieters, ondernemers, verenigingen,...vrijwilligers, bedanken.

Bedanken voor het feit dat zij de beweging willen zijn en zorgen dat het verhaal gaat. 

En dan een nieuw jaar.......

Het verhaal gaat 

De gemeenteraad heeft besloten dat bestuurlijk Rotterdam er na 19 maart anders uit gaat zien. Er komen gebiedscommissies in plaats van deelraden.

19 maart, over 10 weken is dit gebied zijn deelraad, bestuur kwijt en gaan dingen werkelijk anders. En natuurlijk zijn er plannen. Plannen van mij,... ons,.... maar ook plannen van bewoners. Plannen om te starten met buurt preventie, het grootse evenement "Montmartre aan de maas". Maar wat gaat er veranderen?

De grootse verandering zit hem namelijk niet in het bestuurlijk model. 

Ik zou u willen vragen als u vanavond aan de wastafel staat,... pak een tube tandpasta en knijp die leeg. Probeert u vervolgens de tandpasta eens terug in de tube te doen.

Enig idee wat er gebeurt?  

Beste Hoogvlieters dat wat wij met elkaar bewerkstelligd hebben, de manier waarop wij onze verantwoordelijkheid nemen, laat zich noch door politiek, noch door een bestuur veranderen. Dat is van u en mij! Niet van de Rotterdamse politiek, maar van ons! 

Een nieuw jaar,..... en Het verhaal gaat

Maar waar ligt dan voor Hoogvliet het grootse!

De afgelopen drie jaar is een zeer groot deel van de politiek en bestuurders in deze stad bezig geweest met zich zelf, met plannen maken. Weinigen hebben zich de vraag gesteld wat moet er gebeuren. 

Wat zou er gebeurt zijn als Maarten Luther King geroepen had,...ik heb een plan,... in plaats van ik heb een droom! Wat als het toen net even iets anders was gegaan? 

De plannen die na de wat vraag komen en de wat vraag die pas na onze droom komt, ons geloven in.

Een droom? Ik vertel hem u 

Ik geloof niet in politici, bestuurders die aan mensen trekken om mee te doen. Ik geloof dat ieder mens uniek is en een bijdrage kan leveren aan onze Hoogvlietse samenleving. Ik geloof dat juist bestuurders en politici gewoon mens moeten blijven en zelf in beweging moeten komen. Niet alleen de inwoners moeten mee doen, met name de overheid is aan zet. 

Ik geloof dat bijna alle medewerkers bij de gemeente Rotterdam tot grootse dingen in staat zijn. Zeker wanneer er randvoorwaarden gecreŽerd worden waardoor mensen kansen krijgen en met inwoners het verschil mogen maken. Dat zij de mogelijkheid krijgen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. Dat zij buiten de lijntjes mogen kleuren.

Ik geloof steeds minder in verschillen binnen de politiek,...van links of rechts,.....jong of oud,.... of andere verschillen. Ik geloof dat wanneer de toekomstige gebiedscommissies of de partijen die mee gaan doen aan deze verkiezingen zich blijven profileren met partij programma's en beloftes, er niet veel terecht gaat komen van de gebiedscommissies. Ik geloof ook dat zij wel het verschil kunnen maken door als eenheid de belangen van de Hoogvlieters te behartigen en het verhaal verder te brengen. 

Ik geloof dat een concern als Rotterdam in eerste instantie de kwaliteit van haar dienstverlening op peil moet krijgen. Na drie jaar is hierin nog te weinig vooruitgang geboekt. 

Ik geloof dat het kan, dat wij met elkaar de ingezette lijn voort kunnen zetten,..... van Hoogvliet een veilige gemeenschap kunnen maken, waar er respect is voor onze dienstverleners. Wij kunnen het,.... wij kunnen het zelf.

Ik geloof dat wij allemaal in staat zijn om nog beter naar de ander te kijken, waardoor we de kwaliteit van die ander beter waarnemen, en ons zelf wat minder belangrijk maken.

Ik geloof dat wanneer de gemeentelijke diensten niet hun handen af kunnen houden van bewoners initiatieven, zoals buurt bestuurt, inwoners afhaken. Mijn droom is dat wij laten zien dat niet de overheid de samenleving maakt, maar wij mensen dat doen. Ik geloof dat wij los kunnen laten. Ik droom er van dat de gemeentelijke organisatie hiertoe in staat is.

Als het net even iets anders gaat......

In mijn dromen geloof ik. Ik geloof, ik heb de overtuiging.

De dikke van Dale zegt......"Geloven staat voor Het volledig of standvastig geloven in het bestaan, de kracht en de goedheid van een opperwezen.


Ik geloof in het bestaan, de kracht en de goedheid van de samenleving,

de samenleving van ONS HOOGVLIET. Ik geloof het omdat ik het zie


Beste mensen,


Geniet, want er is veel te genieten!

Heb lief, want er is veel om van te houden!

Treur, omdat verlies daarom vraagt.

Maar,.. Denk vooral aan wat er is,.... en niet aan wat je mist!

Ons leven is te kort om het niet tot zijn volle te benutten!


Droom, geloof en heb lief.


Dank u wel

 

 

 

 

 

 

 

...Terug