Nieuwsarchief
de biobak komt terug
04 February 2014 - Nieuwsbericht []


De gemeente Rotterdam gaat het afval meer gescheiden ophalen en verwerken. In mei begint een proef met biobakken voor groente- en tuinafval. En er komen extra textielcontainers en nieuwe kunststofcontainers bij onder andere de grote supermarkten in de stad.

Biobakken, die waren toch in 2006 afgeschaft?Ja, maar inmiddels is de manier waarop groen afval verwerkt kan worden verbeterd. ‘We gaan goedkoper en schoner te werk', zegt wethouder Alexandra van Huffelen (o.a. duurzaamheid en buitenruimte). ‘Er zijn vele mogelijkheden. De markt voor het verwerken van gescheiden afval wordt steeds beter en slimmer. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan tegenwoordig zelfs brandstof worden gemaakt.'

4500 laagbouwhuishoudens een biobak
Gescheiden afval verwerken levert geld op en is goed voor het milieu. In mei van dit jaar krijgen 4500 laagbouwhuishoudens een biobak. Dit is een proef. In september krijgt ieder huishouden in een laagbouwwijk een biobak, nadat de resultaten van de proef grondig bekeken zijn. Voor de hoogbouwwijken wordt onderzocht hoe het gft-afval verzameld kan worden. De gemeente gaat wel - waar mogelijk - bij hoogbouw ondergrondse of halfverdiepte textiel- en papiercontainers neerzetten.

Kunststofcontainer
Nieuw in Rotterdam is de kunststofcontainer. Daarin kan al het plastic en kunststof verpakkingsmateriaal verzameld worden. Plastic zakjes en vleeswarenbakjes en boterkuipjes hoeven dus niet meer in de gewone vuilnisbak. In heel Rotterdam komen er 128 containers. Die worden vanaf februari bij grote supermarkten geplaatst. De verpakkingsindustrie betaalt de containers en staat garant voor een vaste prijs per ingezamelde ton kunststof.

Meer textiel- en kledingcontainers
Het aantal textiel- en kledingcontainers wordt verdubbeld tot 226. Textiel is big business tegenwoordig. Een kilo textiel levert tweemaal zoveel geld op als een kilo ijzer. De gemeente plaatst de textielcontainers en haalt ze op. En levert ze af bij een goed doel. De goede doelen mogen de textiel zelf verwerken en verkopen. Mits dat in Rotterdam gebeurt en het werk oplevert voor mensen die moeilijk werk kunnen vinden.

Kijk ook op onze website van Regionaal Lokaal: http://regionaallokaal.weebly.com/index.html

 

...Terug