Nieuwsarchief
De raadsleden van deelgemeente Hoogvliet waren op 23 januari op bezoek bij Siloam.
11 February 2014 - In de media []

De Leliezorggroep heeft aan de fracties van de politieke partijen in de gemeente Rotterdam een brief gestuurd over de ingrijpende veranderingen en de bezuinigingen in de zorg. Naar aanleiding hiervan werd 23 januari een bezoek gebracht aan Siloam, n van de locaties van Leliezorggroep door de raadsleden van de deelgemeente Hoogvliet. De raadsleden oefenen momenteel al als gebiedscommissie.

De commissieleden werden ontvangen door zowel vertegenwoordigers van Siloam als Argos zorggroep: Meeuwenhof en Breede Vliet. Beiden zijn werkzaam in Hoogvliet. Als concurrerende zorgaanbieders maar tegelijkertijd ook met de gemeente partners om tot goede netwerken en oplossingen te komen op het gebied van ouderenzorg .

Beide zorgaanbieders lieten door middel van een presentatie zien wat zij te bieden hebben aan professionele ouderenzorg. De maatregelen van het kabinet, die gevolgen hebben voor de indicatie, de invoering van een productieplafond, waardoor er lege kamers ontstaan en het sluiten in 2018 van verzorgingshuizen waren onderwerp van het gesprek. Er wordt door de overheid meer verwacht van de mantelzorgers en ouderen zullen langer thuis moeten wonen. Daarvoor is ook ondersteuning nodig.

De commissieleden kregen mogelijke oplossingen te horen om ervoor te zorgen dat mensen niet tussen wal en schip belanden; er waren ook ideen voor samenwerking. Er moeten in 2015 door de gemeenten keuzes gemaakt worden, o.a. binnen de WMO. De keuzes kunnen per gemeente, maar ook, zoals in Rotterdam, per gebied verschillen.

...Terug