Nieuwsarchief
omkruid te hoog... hoe komt het!
14 August 2014 - Ingezonden stuk [Webmaster]

Er is een verklaring waarom het onkruid op de verharding zo hoog staat vergeleken met voorgaande jaren. Heel Rotterdam heeft te maken met dit verschijnsel.

Het europees parlement heeft besloten dat binnen de Europese Unie vanaf 2018 geen gebruik meer gemaakt mag worden van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. De voormalige wethouder buitenruimte Van Huffelen heeft daarom bedacht dat we in Rotterdam per direct geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken. (Met dit straatbeeld als gevolg)

Om die reden werkt Stadsbeheer Schone Stad nu op een andere manier om het onkruid op verharding te verwijderen. Verdelgen is niet meer toegestaan dus nu wordt het onkruid geborsteld. Dit is een arbeidsintensief proces waardoor er minder vierkante meters per dag ontdaan kunnen worden van onkruid. Bovendien is het lang niet zo effectief en krijgt het onkruid de kans om weer terug te groeien in plaats van dat het afsterft.

Het onkruid op verharding wordt dus nog steeds wel verwijderd maar door de veranderde methode is het beeld anders dan voorheen. Deze nieuwe methode vraagt binnen Stadsbeheer aanpassing in de werkwijze. Men gaat er vanuit dat ze in de loop van de tijd weer vooruitgang kunnen boeken met betrekking tot het beeld van het onkruid op verharding.


...Terug