Nieuwsarchief
Wij doen niet aan politiek?
18 January 2018 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Ik heb zo voor de verkiezingen al weer het een en ander voor bij zien komen op de "sociale" media. 1 daarvan was een partij die wel mee doet aan de verkiezingen van de gebiedscommissie, maar niet aan politiek deed. Ik zou zeggen, doe dan ook niet mee aan de verkiezingen, want politiek is overal. Meestemmen in een vergadering van een gebiescommissie? Dan doe je gewoon aan politiek. Wat was politiek ook weer?


Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse πολιτεια (politeia). Politeia betekende onder meer de burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving; staat; staatsvorm; en stads- of staatsbestuur. De term politiek doet zijn intrede in de Griekse oudheid met de opkomst van de polis of stadstaat: politikos verwees naar alles wat de burgermaatschappij in de stadstaat betrof.[1] Daarmee was het dus tegengesteld aan het begrip idiotès, dat "privaat", "gewone man" of "individueel" betekende. De oude Grieken maakten dus in feite geen onderscheid tussen "politiek" en "sociaal". Deze opvatting van het begrip politiek werd door de Romeinen overgenomen als politicus of civilis, en vooral gebruikt ter aanduiding van de situatie in de Romeinse Republiek. Bij de stichting van het Romeinse Rijk raakte het begrip in onbruik.


Politiek als begrip deed opnieuw haar intrede in het moderne Europa, toen het feodalisme plaats maakte voor een nieuwe burgerlijke maatschappij, belichaamd door republieken. In deze tijd verwierf het de bijbetekenis 'de staat betreffend', ongeacht de bestuurlijke inrichting van de staat.


Dus met andere woorden, als je meedoet aan de gebiedscommissie, doe je mee aan politiek of je nu wilt of niet en de rest is dus gewoon geklets. Wil je geen politiek, stap er dan ook uit en begin een actiegroep, dat is geen politiek......Terug