Nieuwsarchief
Bezuinigingen in schooltuinen
14 January 2010 - In de media [jan koopmans]

Naar aanleiding van de bezuinigingen op de educatieve tuinen in Hoogvliet en de protesten vanuit de scholen, hieronder de motie die wij gezamelijk als partijen indgediend hebben. Als u op de bovenste link klikt, krijgt u hem te zien.   Wel even eerst op "meer" klikken.  De twee links daar onder verwijzen naar andere artikelen over het zelfde onderwerp. Ook in het Algemeen Dagblad was te lezen dat er nogal wat herrie is ontstaan in de gemeenteraad in Rotterdam, over het opheffen van de tuinen. Nieuw Hoogvliet heeft schriftelijke vragen gesteld over het negeren van de motie die wij samen met alle andere partijen hebben ingediend.  Het kan inderdaad wel zoveel beter.

http://www.nieuwhoogvliet.nl/Upload/motie%20natuureducatie.pdf

http://www.rotterdam.sp.nl/bericht/40001/100114-schooltuinen_moeten_open_blijven.html

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/140599/2006/10/09/Charlois-rsquo-Dan-betalen-we-zelf-wel-de-schooltuinen-rsquo.dhtml

 

Hieronder vind u de tekst van ons voordat hij samen met de andere partijen werd aangepast. Omdat alle partijen het er over eens waren dat dit niet zomaar opgeheven kon worden werd de tekst zoals hierboven samengesteld.

 

Schooltuinen/educatief centrum

 

 

De raad van de deelgemeente Hoogvliet in vergadering bijeen op 12 november 2009, ter bespreking van de programmabegroting van 2010,

 

Overwegende dat;

 

  • er jaarlijks ongeveer 250 uur les wordt gegeven op het Centrum voor natuur- en milieueducatie,
  • hiermede ongeveer 3500 leerlingen in het basisonderwijs bereikt worden,
  • er verder jaarlijks ongeveer 630 uur les wordt gegeven op de Educatieve tuinen,
  • dit ongeveer 440 leerlingen betreft,

 

 

Constaterende dat;

 

  • dit een behoorlijk aantal Hoogvlietse kinderen betreft,
  • veel kinderen tegenwoordig weinig tot niets afweten van de natuur,
  • met dit onderwijs een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het bewustzijn van kinderen voor wat betreft de natuur,

 

 

Draagt het Dagelijks Bestuur op;

 

  • alles in het werk te stellen om deze, voor onze jeugd, belangrijke projecten te continueren.

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

E. Smid

  

 

J. Koopmans

 

 

 

 

 

 

...Terug