Nieuwsarchief
reactie email educatieve tuinen
20 January 2010 - Ingezonden stuk []

Van: informatieaanvraag@nieuwhoogvliet_website.nl [mailto:informatieaanvraag@nieuwhoogvliet_website.nl]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 10:42
Aan: info@nieuwhoogvliet.nl
CC:
Onderwerp: Informatie aanvraag

naam: bekend bij NH
organisatie:
telefoonnummer:
email: ..........@hotmail.com
body: L.S., Aangaande het educatieve schooltuinen-geheel ook nog dit: volgens mij zijn er echt geen of bijna geen Hoogvlieters, die denken: de schooltuinen zijn ons een doorn in het oog, die moeten weg! En: niet alleen scholen hebben er iets aan, ze garanderen ook een stukje rust, ruimte en groen in Hoogvliet. In Hoogvliet zijn de factoren rust, ruimte en groen juist onontbeerlijk! Dus niet alleen kinderen maar ook \'gewone\' volwassenen zoals ik profiteren ervan door de oase die ze vormen, en het is heerlijk om er regelmatig rustig doorheen te wandelen. Het opheffen van die tuinen leidt uiteindelijk (vermoed ik zomaar) tot het volplempen met bebouwing van die stukjes groen. En daar moeten we echt voor waken: dat elk open plekje in Hoogvliet gelijk voor bebouwing bestemd wordt totdat er niets meer over is dan een plaats zoals zo veel andere: tsjokvol volgebouwd. Als er iemand in Hoogvliet wil wonen, dan is dat meestal juist voor een belangrijk deel wegens ruimte en groen.
B1: vers tuur

 


 

...Terug