Nieuwsarchief
Wijnruitstraat toneelspel?
17 February 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Geen Polen in leegstaande flat in Hoogvliet
17 februari 2010

Het plan om ongeveer 150 Oost-Europeanen te huisvesten in een leegstaande flat in Hoogvliet is van de baan. Dat bleek dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst.

Corporatie Woonbron had het idee om de buitenlandse werknemers, van wie de meesten uit Polen komen, te huisvesten in een leegstaande flat aan de Wijnruitstraat in Hoogvliet. Het plan stuitte echter op veel verzet van omwonenden.

Zij wezen op het tekort aan woonruimte in Hoogvliet. Bovendien bleken veel omwonenden bang voor overlast van de Oost-Europeanen.

Dinsdagavond werden de omwonenden geļnformeerd over de plannen. Tijdens de bijeenkomst ging het er soms fel aan toe. Nadat er 250 protesthandtekeningen aan Woonbron waren overhandigd, besloot de corporatie vanwege een tekort aan draagvlak van het plan af te zien. Maar was dat ook de aanleiding om te stoppen?

Opvallend was de totale afwezigheid van de IBP raadsleden, als het gaat over zo iets belangerijks als bewoners participatie. Raar? Nee niet echt. Wij kregen al vrij snel het vermoeden dat er iets aan de hand was. Wij hadden in ieder geval het gevoel dat er al voor de avond begon bekend was dat het niet door zou gaan. Ook een verslaggever van radio rijnmond en wat andere politieke partijen hadden het gevoel dat er een toneelspel werd opgevoerd. Drie gebouwen verder zat de hele IBP fractie rustig te vergaderen, of er niets aan de hand was, die wisten het dus al. 

Tijd voor een Pinokkio? Ik dacht het wel, na de verkiezingen kijken wij wie de grootste krijgt, maar ik heb al zo'n vermoeden...

...Terug