Nieuwsarchief
Rijkeeplein en Busroute
24 February 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Rijkeeplein onverlicht

Via onze website werd de volgende vraag gesteld: "Het Rijkeeplein is inmiddels voor bood-schappen doen in Hoogvliet geheel niet meer bereikbaar. Prima natuurlijk dat Hoogvliet ook daar aan het vernieuwen is, maar dat betekent wel dat het bijzonder druk wordt op het nabij-gelegen onverlichte parkeerterrein. In alle donkerte moet je nu je auto parkeren en de plastic bollen ontwijken om niet te vallen. Kan de deelgemeente zorgen voor goede verlichting op dit braakliggende parkeerterrein waar nu heel Hoogvliet moet gaan parkeren? Dat zou een enor-me verbetering zijn".
Nieuw Hoogvliet heeft de vraag gesteld tijdens de raadsvergadering. Het antwoord van het DB was, dat men aan het werk was om dit op te lossen. Op korte termijn zou er verlichting op dit plein moeten komen dus.

Busroute verdwenen

Naar aanleiding van een actie van de LSD partij in Hoogvliet heeft Nieuw Hoogvliet vragen gesteld, tijdens de raadsvergadering over de busroute's. De portefeuillehouder verzekerde ons dat men bezig was om te kijken hoe de RET nu tot deze wijzigingen was gekomen en of daar nog iets aan veranderd kon worden, mede gezien het feit dat veel ouderen nu juist hinder on-dervinden van deze veranderingen

 

...Terug