Nieuwsarchief
Sportakkoord voor betere samenwerking
24 February 2010 - Nieuwsbericht [onbekend]

Het Regionaal Sportakkoord IJsselmonde moet leiden tot een intensievere samenwerking op sportgebied. Op woensdag 17 februari ondertekenden acht (deel)gemeenten het akkoord in het gemeentehuis van Barendrecht.

Het Regionaal Sportakkoord IJsselmonde werd ondertekend door de wethouders en portefeuillehouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam en van de deelgemeenten Hoogvliet, Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. De samenwerking heeft als doel efficiency- en/of kwaliteitsverbeteringen op sportgebied in alle (deel)gemeenten. Hierdoor kunnen de sportmogelijkheden voor de bewoners van het eiland IJsselmonde beter op niveau gehouden en verbeterd worden.

Op dit moment merken de gemeenten dat ze tegen de grenzen van hun eigen mogelijkheden aanlopen. Naast kwaliteitsverbetering en kostenbesparing verwachten de gemeenten ook dat samenwerking het ontsluiten van subsidies, ondersteuning vanuit stedelijke, provinciale en landelijke organisaties en het aansluiten bij het Olympisch Plan 2028 beter mogelijk maakt. Binnenkort starten de (deel)gemeenten gezamenlijk met het inventariseren en onderzoeken van mogelijke onderwerpen die dankzij de samenwerking voordelen kunnen opleveren. Er wordt daarbij gedacht aan accommodaties, verbreding van de sport, verenigingsondersteuning, informatievoorziening, topsport en sport voor kwetsbare groepen. Maar ook andere onderwerpen kunnen aan de orde komen. Na de benodigde besluitvorming kan vervolgens tot realisatie worden overgegaan

...Terug