Nieuwsarchief
BAD wil aanpassing Stadshart
26 February 2010 - In de media [weekblad delta]

HOOGVLIET - De bewoners van het 'BAD gebied' willen dat het bestemmingsplan Stadshart wordt gewijzigd. Om dit kracht bij te zetten is vorige week een verzoek burgerinitiatief aan de griffie van de deelgemeente overhandigd.

Annemarie Zirkzee deed dit namens het bewonersplatform BAD (bewoners Achterweg Dorpsstraat). Het verzoek behelst het op de agenda zetten van een voorstel tot aanpassing van het bestemmingsplan Stadshart en meer specifiek het gebied omsloten door de Dorpsstraat, Achterweg, Cromme Meth en Boomgaardhoekseweg, bekend als het BAD gebied. Verzocht is om het verzoek bij de eerste raadsvergadering na de verkiezingen op de agenda van de deelraad te plaatsen.

Concreet houdt de aanpassing in dat de bestemming 'woonpark' in groene omgeving wordt gewijzigd in bestemming 'landschapspark' met behoud van historische waterlopen, oeverbeplanting, (noten)bomen, de weilanden en het toegankelijk en openbaar maken van het gebied voor burgers, wandelaars en recreanten. Voor aanvulling van het voorstel met bijvoorbeeld verplaatsing van de kinderboerderij en/of het oude tramhuis aan de Groene Kruisweg naar het landschapspark, staan de initiatiefnemers open.

Het burgerinitiatief is een instrument om de volksvertegenwoordigende functie van de raad te versterken: een van de beoogde effecten van de dualisering.

''Het siert de raad als dit signaal vanuit de burgers opgepakt zou worden'', aldus BAD. ''De aanpassing is erop gericht een meerwaarde te creŽren voor de Hoogvlietse bevolking en is een vertaling van signalen uit een brede Hoogvlietse populatie. Het draagt bij aan Hoogvliet als 'groene woongemeenschap' en aan de gezondheid door rust en ontspanning te bieden rond het Stadshart van Hoogvliet. Het draagt bij aan inzicht en kennis van de natuur en de leefbaarheid van Hoogvliet door een voor ieder toegankelijke groene buitenruimte passend in de oorspronkelijke landelijke sfeer. Ook kan een tegenwicht worden geboden voor de niet aflatende druk Hoogvliet van een dorp te transformeren naar een honderd procent verstedelijkt gebied. Dit brengt onherstelbare schade toe aan het historische erfgoed door bebouwen van het gebied met een nu nog landelijk karakter en authentieke lintbebouwing. Tot slot speelt het voorstel in op de onverwachte verandering van de populatie door de bouw van een groot aantal seniorenwoningen in de nabije omgeving van het BAD gebied die ook vraagt om aanpassing van de leefomgeving.''

 kijk voor het bericht: http://www.echo.nl/ro-hv/buurt/redactie/992425/bad.wil.aanpassing.stadshart/?utm_campaign=rss&utm_source=rss&utm_medium=rss

 

 

...Terug