Nieuwsarchief
Zoveel geld en schooltuintjes weg?
26 February 2010 - In de media [jan koopmans]

Stevige impuls aan vernieuwing Hoogvliet

Op 18 februari jl., heeft het Rotterdamse gemeentebestuur ingestemd met de verdeling van de ISV 3 gelden, het Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing.  Hoogvliet heeft daaruit een flinke bijdrage ontvangen.

Voor de herstructurering van Hoogvliet is het nooit alleen maar te doen om het stapelen van stenen maar ook om Hoogvliet sociaal en economisch verder op de kaart te zetten. Het DB van Hoogvliet is dan ook erg verheugd om te melden dat de volgende projecten zijn gehonoreerd:

Community Center Aalreep: 2.250.000
Community Center Meeuwenplaat: 2.250.000                                                                                        
Campus Hoogvliet: 5.100.000
Art-studio Campus: 500.000
MFA Notenkraker: 2.000.000
Waterberging: 3.000.000
Wilhelm Tellhof: 1.000.000
Cultuurhuis Stadsplein:550.000                                                                                                                       

Schooltuintjes: ........?

In totaal heeft de deelgemeente Hoogvliet 16.650.000 aan ISV 3 gelden voor deze projecten ontvangen. Deze bijdragen zijn exclusief bedoeld voor de ontwikkeling en realisatie van deze initiatieven.
"Met deze bijdragen kunnen wij voor de toekomst van Hoogvliet het verschil maken. De bijdragen zijn bedoeld om fantastische onderwijsvoorzieningen en een buurtcentrum te kunnen realiseren, waarmee wij de buurten teruggeven aan de bewoners, zoals het hoort, aldus Jacqueline Cornelissen, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Onderwijs. We bieden onze jongeren daarmee fantastische faciliteiten om zich maximaal te kunnen ontplooien. En dat verdient de Hoogvlietse jeugd!" Zo staat er te lezen. Nu vraagt Nieuw Hoogvliet zich toch af waarom die schooltuintjes weg moeten?

...Terug