Nieuwsarchief
Reactie PVDA
02 March 2010 - Ingezonden stuk [jan koopmans]

Koos de PVDA in de laatste raad nog de kant van Nieuw Hoogvliet mbt de Briljantjes, in het Binnenbandebat draaide de PVDA zich naar de andere kant (vrijpartij met IBP???? Immers Cor van der Hulst meldde in de krant verder te willen met IBP en VVD). Hoogvlieters hebben gelijk....het gaat bij veel partijen alleen om eigenbelang. Zo schreven wij in het stukje: wat zegt Hoogvliet op de Campagnedag, dat hieronder is geplaatst.. Cor van Hulst schreef ons hierop als reactie in een email: "Helaas heb je niet goed gehoord wat ik afgelopen zaterdag heb gezegd over m.n. de Briljantjes n.a.v. de opmerking van de meneer van de vereniging van Veteranen. (overigens heb ik met deze man nog een heel constructief en leuk gesprek gehad) Deze man vond het onbegrijpelijk dat een subsidieaanvraag voor een relatief klein bedrag door de deelgemeente niet is gehonoreerd. Hij noemde als voorbeeld de Briljantjes die voor een groot bedrag (ik meen dat hij  120.000,00 noemde) worden gesubsidieerd. Ik heb toen gezegd dat ik geen vergelijking wilde maken met die Briljantjes en dat we deze zaken (Briljantjes en subsidie Veteranen) los van elkaar moeten zien. Verder heb ik gezegd dat hoe je er ook tegen aan kijkt de Briljantjes ook buiten Hoogvliet positief hebben bijgedragen aan het Hoogvlietse imago. Dat zou Nieuw-Hoogvliet toch moeten aanspreken. Het lijkt mij dat dit niet te ontkennen is.

Verder heb ik geen enkele inhoudelijke kwalificatie gegeven. Dus kan ik je verzekeren dat ons standpunt sinds de laatste raadsvergadering niet is veranderd.

Ik hoop dat e.e.a. bij deze is rechtgezet.

Zoals belooft heb ik de reactie van Cor van Hulst van de PVDA Hoogvliet geplaatst en kennelijk hebben wij niet goed begrepen hoe hij een en ander bedoelde, of wij hebben het inderdaad niet goed gehoord. Wat staat, is dat er binnen onze deelgemeente het een en ander is scheef gegroeid in de loop der jaren wat betreft het verdelen van subsidies. Ik durf geen uitspraak te doen over het positief imago van de Briljantjes voor Hoogvliet. Daar zou je onderzoek naar moeten doen en dit onderzoek is tot nu toe alleen maar gedaan door de organisatie die de Briljantjes tot nu toe in stand hield en dat is de Deelgemeente. Niet helemaal zoals het hoort lijkt mij en persoonlijk denk ik dat het bereik niet zo groot is, als dat men wel steeds beweerd. Ik zeg dit overigens geheel voor eigen rekening en dat is dus mijn persoonlijke mening.

jan koopmans

 

...Terug