Nieuwsarchief
Veilig Hoogvliet Zuid: samenwerking toverwoord
22 March 2010 - In de media [VP info]

Veilig Hoogvliet Zuid: samenwerking toverwoord
  
Het gaat goed met de werkgroep Veilig Hoogvliet Zuid. Sinds de oprichting in november 2008 is de werkgroep actief bezig geweest met de veiligheid in Hoogvliet Zuid.

Er zijn behoorlijk wat meldingen binnen gekomen van bewoners en er is een nieuwe site, waar meer dan negentig bezoekers een kijkje hebben genomen in de afgelopen twee maanden.
Gemakkelijk ei kwijt bij werkgroep

De nieuwe website is een extra schakel in het proces van samenwerking tussen werkgroep, politie, deelgemeente en andere betrokken instanties. De site moet ervoor zorgen dat bewoners gemakkelijker de weg vinden naar de werkgroep, er gemakkelijk hun verhaal kwijt kunnen.

Dick Heijman, een van de leden: "Het is heel belangrijk dat mensen vertellen wat er gebeurt, dat ze er melding van maken." Te vaak nog wordt er volgens de werkgroep te weinig aangifte gedaan. De drempel daartoe is voor velen nog te hoog en juist daar wil de werkgroep iets aan doen.

Sylvia Fabrie, voorzitter: "We willen, samen met bewoners, Hoogvliet veilig maken. We willen iedereen bewust laten worden van het belang van veiligheid."

Doorgeefluik

De werkgroep doet dienst als doorgeefluik voor bewoners. Bewoners kunnen bij hen klachten of meldingen doorgeven, waar de werkgroep vervolgens mee aan de slag gaat. De klacht of melding gaat door naar de juiste instantie: politie, verhuurder of deelgemeente. Daar blijft het niet bij: de werkgroep zorgt er ook voor dat er daadwerkelijk iets aan gedaan wordt, door de instanties ook goed te volgen en tussentijds om resultaten te vragen.

Betere samenwerking

De samenwerking tussen instanties en werkgroep is belangrijk, maar het kan nog wel wat beter, vindt de werkgroep. De leden zijn niet al te tevreden met de manier waarop sommige politic met de werkgroep omgaan.

René van Heumen: "Het lijkt alsof er niet echt gepraat wordt. Er is ook niet echt inzicht in de werkwijze: het blijft heel stug en het lijkt gemakzuchtig: alsof er niet veel waarde aan gehecht wordt, het is nog te vrijblijvend."

Sylvia Fabrie is het met hem eens: "Er wordt naar je geluisterd, je wordt uitgenodigd, maar het wordt niet teruggekoppeld. Laten we praten, dan kom je ergens. Het is leuk als we uitgenodigd worden, maar wat wordt er verder mee gedaan?"

Verbetering in zicht

Toch gaat het wel beter gaandeweg. Dick Heijman: "In het begin keek iedereen echt de kat uit de boom, werd er op ons neergekeken. Nu wil iedereen contact en gebruik maken van onze kennis." Inmiddels heeft de werkgroep zich verder ontwikkeld. De groep is uitgebreid van vier naar elf mensen, er is maandelijks overleg met bijzijn van de buurtagent en maandag is er vergaderd in bijzijn van fractieleden van Nieuw Hoogvliet, een van de partijen die gevraagd had daarbij aanwezig te mogen zijn. Vrijdags nog is Jacqueline Cornelissen in overleg geweest met de werkgroep.

Er moet echter nog wel veel gebeuren. Sylvia Fabrie: "Het is aardig uitgebreid en het gaat goed, maar we blijven hard werken om Hoogvliet veilig te maken. Samen, met z'n allen

 

http://www.vpinfo.nl/hoogvliet/1129-veilig-hoogvliet-zuid-samenwerking-toverwoord

...Terug