Nieuwsarchief
Matthijs van Muijen over helikopter vliegveld
28 March 2010 - In de media [Jan Koopmans]


 

Na enig speurwerk op internet kom ik zomaar op  de website van de PVDA. De site met een bericht uit oktober 2008, heeft het over het in de maak zijn van een besluitvorming over een helihaven in de Waalhaven in Rotterdam.   Eerst een artikel in het Algemeen Dagblad en nu een artikel uit 2008 alweer van de PVDA site. Wij vragen ons toch wel af wat er nu allemaal gaande is. Verder mag ik er wel van uit gaan dat wij ons in het onderstaande artikel kunnen vinden. Hieronder het artikel dat u kan vinden via de link onderaan het artikel..

10 oktober 2008

Een bijzonder mager plan. Slecht onderbouwd economisch. Argumenten voor flinterdun. Gelukkig waren niet alleen milieumensen tegen het voorstel om een helikopterhaven bij de Van Brienenoord aan te leggen. Ook de fractiegenoten die verstand van economie en havens hebben hadden een stevig verhaal om niet in te stemmen met het heliveldje bij De Esch.
Waarom moeten de milieugevolgen van een plan altijd stevig onderbouwd worden met dikke rapporten, milieueffectrapportages en veel argumenten? En komen de voorstanders vanuit het economisch argument weg met enkele ronkende zinnen over "goed voor het imago van Rotterdam"? Of nog zo'n dooddoener, Rotterdam moet zoiets hebben als wereldstad! Geen enkele kwantificatie van de positieve effecten. Flauwekul!!
Ik zou stellen dat een helihaven slecht is voor de leefbaarheid van het gebied en het imago van Rotterdam als Klimaatneutrale stad en initiatiefnemer van het Clinton Climat Initiative. Maar zoals vaker speelt de grote man van het Klimaat Opstelten een dubbele rol: weg en vliegverkeer vrij baan, maar tegelijkertijd aandacht voor energiebesparing.

Een beter argument is wellicht dat de deelgemeente Kralingen Crooswijk een ruimtelijk besluit genomen heeft en ervoor zijn. En je kan de deelgemeente natuurlijk niet passeren. Maar ook hier geldt een kanttekening. Hoewel ik een groot voorstander ben van deelgemeenten, is de afweging natuurlijk breder dan enkel ruimtelijk. Het gaat niet om enkel een voorbereidingsbesluit voor de helikopterhaven. Moet er wel een extra plek komen voor een helikopterhaven waar veel bewoners bezorgd over zijn? Terwijl er ook voorbereidingen zijn voor besluitvorming over een helihaven in het Zuidwesten van Rotterdam, bijvoorbeeld in de buurt van de Waalhaven?

Het vervoersbelang van helikopters is voor commerciele vluchten niet groot. Er kunnen maar een paar mensen in de helikopter en vaak zit hij maar voor vijftig procent vol.

Positief was de goed voorbereide discussie in de fractie, waarbij onze woordvoerder Leo prima argumenten voor en tegen op papier had gezegd. En bijzonder, hij bleef tot het laatst twijfelen. Waar hij anders snel weet wat hij moet vinden, daar moesten we nu aandringen om een richting te kiezen en de fractie te adviseren.
Zoals altijd bij de PvdA was er geen fractiediscipline en stemde de fractie verdeeld, maar helaas waren er onvoldoende tegenstanders.

 

http://www.pvdarotterdam.nl/weblogs/matthijs/p/21

...Terug