Nieuwsarchief
Scholierenrapportage Communities that Care 2009
31 March 2010 - In de media [diversen]

De gegevens in deze rapportage zijn gebaseerd op de scholierenenquête die gecombineerd met de Jeugdmonitor Rotterdam-Rijnmond, is afgenomen in het schooljaar 2008-2009, in opdracht van Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving

Jongeren groeien op in een tijd met veel kansen en uitdagingen. Daarbij kunnen ook problemen en risico's om de hoek komen kijken. Met Communities that Care (CtC) brengen we in beeld welke factoren in een wijk stimulerend of bedreigend zijn. Op basis van de uitkomsten van dit analysemodel kunnen we problemen in een wijk succesvol en effectief aanpakken, en gezonde opvoeding stimuleren..

De CtC-analyse begint dan ook bij jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Zij krijgen een vragenlijst voorgelegd over hun opvoeding, school, vrienden en wijk. De GGD neemt deze enquête af bij leerlingen op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Deze lijst is in het schooljaar 2006/2007 voor het eerst in heel Rotterdam afgenomen. Om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen, willen wij de enquête eens in de vier jaar herhalen. Om in de pas te lopen met de collegewisselingen is de tweede enquête al in het schooljaar 2008/2009 gehouden. De rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen vanaf 2006. Rotterdam gebruikt de CtC-methode als basis voor de integrale wijkaanpak en de ontwikkeling van brede schoolprogramma's in de Jeugd Kansen Zones.  Hier een paar feiten.

Van de deelnemende jongeren groeit 68% op in een gezin met beide biologische ouders. In Hillegersberg-Schiebroek wonen relatief de meeste jongeren met twee biologische ouders (76%), in Stadscentrum (59%) en Hoogvliet (61%) de minste.

Op het gebied van de jongeren zelf en hun vriendenkring zijn er meerdere verschillen tussen deelgemeenten geconstateerd. Er vroeg bij zijn met alcohol- en drugsgebruik en omgang met vrienden die alcohol en drugs gebruiken, zie je meer bij de jeugd in Hoogvliet en Prins Alexander. Ook een positieve houding ten aanzien van alcohol en drugs komt het meest voor in Prins Alexander. Een positieve houding ten aanzien van antisociaal gedrag wordt het meest gerapporteerd door jongeren uit Hoogvliet, Prins Alexander en Hillegersberg-Schiebroek. Omgang met vrienden die antisociaal gedrag vertonen scoort ongunstig onder de jongeren uit Stadscentrum. De deelgemeenten die het meest als rommelig en onveilig gevonden worden door jongeren zij In de vragenlijst is aan de jongeren ook gevraagd naar problemen die zij veroorzaken of hebben. Geweld wordt het meest gerapporteerd door jongeren uit Hoogvliet, IJsselmonde en Feijenoord, en in mindere mate ook in Stadscentrum en Charlois. Delinquent gedrag zoals vernieling op straat, diefstal en ondervraging door politie, wordt het meest gemeld door jongeren uit Hoogvliet, IJsselmonde en Prins Alexander.

Op de vragen naar drugsgebruik halen vooral jongeren uit Hoogvliet steeds ongunstige percentages. Alcoholgebruik is het hoogst in Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander en Hoogvliet. Veelvuldig alcoholgebruik en/of bingedrinking wordt het meest gerapporteerd door jongeren uit Stadscentrum, Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk, IJsselmonde en Hoogvliet. Van de totale groep geeft 2% aan softdrugs te gebruiken en 0.3% harddrugs.

Onveilig vrijen en/of geen condoomgebruik wordt het meest aangegeven door jongeren uit Hillegersberg-Schiebroek, Prins Alexander, Hoogvliet en Overschie. Jongeren uit Hoogvliet geven het meest aan ooit seksueel misbruikt te zijn. Van alle ondervraagde schoolgaande jongeren uit Rotterdam geeft 1% aan zwanger te zijn geweest of iemand zwanger te hebben gemaakt. Sociaal-emotionele problemen zijn ook in kaart gebracht aan de hand van 25 vragen. Van alle ondervraagde schoolgaande jongeren heeft 8% een zorgelijke totaalscore op deze vragen. Opvallend is het hoge percentage (13%) jongeren uit Hoogvliet met een zorgelijke score.

Zoals in deze korte samenvatting te zien is, hebben wij in Hoogvliet nog heel wat werk te verzetten. Ik heb het bestuur al eens eerder naïviteit verweten wat dit onderwerp betreft en dat is bij dit onderzoek dus gebleken. Het hele rapport is te downloaden op onze downloadpagina....

 

...Terug