Nieuwsarchief
Ractie BAD
15 April 2010 - Ingezonden stuk [Ad Mulder]

Beste NH'ers,

Graag wil ik even reageren op het stukje van Jan Koopmans op de site van NH over de weekbladen van 14 april. Ik refereer dan met name op het stuk in Weekblad Hoogvliet van die andere Jan Koopmans over het BAD gebied. In de laatste alinea  van dat artikel  verwijst hij naar 'ingewijden' die menen dat het allemaal  wel eens heel anders zou kunnen lopen als er straks een nieuw bestuur zit. Wie die 'ingewijden' zijn laat hij in het midden maar hij gaat er dus van uit dat het nieuwe bestuur mogelijk zal kiezen voor (nog) meer huizen en minder groen in Hoogvliet. Is het niet zo dat het bestuur nog altijd de steun zal moeten krijgen van (een meerderheid van) de raad? Ik denk dat de schrijver op de zaken vooruit loopt en inderdaad eerst eens de mening van de verschillende fraktie's had kunnen peilen. Overigens krijg ik wel eens het gevoel dat het weekblad Hoogvliet vooral de spreekbuis is van het huidige bestuur ( en dus de IBP ) en er voor een kritische noot uit andere  richtingen soms gewoon geen plaats wordt ingeruimd. Maar dat terzijde.  

En wat het BAD gebied betreft......de raad heeft gevraagd het voorstel burgerinitiatief op de agenda te zetten van de volgende vergadering. Als bewoners van het gebied doen wij een zeer dringend beroep op de  raadsleden van NH en alle andere fractie's om de plannen nog eens zeer goed tegen het licht te houden. Zaken waar de bewoners zich o.a. veel zorgen over maken is de onduidelijkheid over de ontsluiting van het gebied als er inderdaad gebouwd gaat worden ( denk ook aan zwaar bouwverkeer ) en denkend aan de verkoop slogan 'woonpark in groene omgeving' kun je je afvragen 'hoe groen is groen'? Ondanks alle commentaren van de portefeuillehouder waarin zij probeert duidelijk te maken dat bewoners  wel degelijk van de plannen op de hoogte waren ( ze refereert aan een besluit van 2002 - maar hoeveel bewoners zijn er later komen wonen en dachten echt dat ze in een mooie groene omgeving zouden terechtkomen?)  is het toch wel heel opvallend dat zo veel mensen niet van de plannen op de hoogte waren en echt dachten dat 'wat groen is groen zou blijven'.. Ik verwijs verder naar de brede steun die het protest tegen de huizen heeft bij de omwonenden maar ook bij veel andere Hoogvlieters.  Voor het burgerinitiatief werden met gemak en ruimschoots de benodigde handtekeningen verzameld en een een lijst met minstens 200 handtekeningen van mensen die het protest van het bewonersplatform steunen werd onlangs overhandigd aan Portefeuillehoudster Cornelissen.

Laten we hopen dat de politiek deze duidelijke signalen vanuit de bewoners serieus zal nemen. Misschien dat ik daar bij mag verwijzen naar de aanbevelingen die de Nationale Ombudsman onlangs op het gebied 'hoe om te gaan met de burger' heeft gedaan. De 'belofte' van Mw Cornelissen en Mw Kikkert tijdens het laatste overleg met de bewoners dat zij 'alle charmes in de strijd zouden gooien' in een poging om alsnog een aanpassing van het bestemmingsplan waren misschien loze woorden of verkiezingspraat. Zij heeft echter de bewoners daarmee wel degelijk aangegeven  en daarmee ook enige hoop gegeven dat er ondanks alles (alles is geld) er mogelijkheden  zouden zijn. Laat de raad alsjeblieft heel goed kijken of die mogelijkheden er zijn....in het belang van Hoogvliet.

Ad Mulder

 

 

 

 

 

 

 

...Terug