Nieuwsarchief
Hoogvliet, Maassluis en Leiden-Stevenshof veiliger door Communities that Care
08 May 2010 - In de media []

Utrecht, 8 mei 2010

In Hoogvliet, Maassluis en Leiden-Stevenshof is de overlast door jongeren afgenomen mede dankzij de wijkaanpak Communities that Care. Dat staat in het rapport Opgroeien in veilige wijken. Evaluatie van Communities that Care in Maassluis, Hoogvliet en Leiden-Stevenshof van het Verwey-Jonker Instituut. Dinsdag 11 mei overhandigt gedeputeerde Tonny van de Vondervoort dit rapport aan Roos van Gelderen, de nieuwe wethouder Jeugd van Leiden, aanvang 16.00 uur. De overhandiging vindt plaats in het buurtcentrum van de wijk Stevenshof in Leiden, Trix Terwindtstraat 4.

Onder scholieren is onderzocht of de aanpak van Communities that Care (CtC) leidt tot een afname van probleemgedrag. De resultaten zijn positief. De meeste probleemgedragingen en scores op risicofactoren nemen af en de scores op de beschermende factoren nemen toe. Deze effecten zijn echter nog wel klein. Pas na een volgende meting kan gezegd worden wat het aandeel van CtC hierin is.

Zie ook:

http://www.verwey jonker.nl./actueel/persberichten/persberichten_2010/hoogvliet__maassluis_en_leiden_stevenshof_veiliger_door_communities_that_care

 Note..Er staat zelf al dat de effecten nog klein zijn. Ik heb zo mijn vraagtekens bij dit soort onderzoeken (jan koopmans)

...Terug