Nieuwsarchief
Platform Polders Albrandswaard
14 May 2010 - In de media [de Botlek]

ALBRANDSWAARD - De boeren van Albrandswaard vertegenwoordigd in het Platform Polders Albrandswaard (PPA) geven min of meer toe dat de strijd voor behoud van commerciŽle landbouwactiviteiten verloren is. Dat zou mede te wijten zijn aan de slappe rug van de lokale politiek.
Volgens het PPA is het duidelijk dat over tien jaar de boeren in Albrandswaard zijn uitgeboerd. De beheersvisie, die overigens nog door de provincie gemaakt moet worden, geeft geen enkele hoop. De beheersvisie moet aangeven hoe het Landschapspark beheerd moet worden en door wie. De PPA zegt dat het op andere gedachten brengen van de provincie het Zuid-Hollandsschap een utopie is.
Het PPA is er van overtuigd dat het Albrandswaardse Variant (AV) zoals de boeren die voor ogen hadden, met meer ruimte voor de boeren, er niet komt. Het wordt recreatie in het noorden, natuurakkers in het midden en een zoetklei-oermoeras in de Zegenpolder. Volgens het PPA heeft de politiek beloofd de ruggen recht te houden tegen de provincie, maar hier is niets van terecht gekomen. Ten slotte maakt het PPA, om het onzekere bestaan waarin de boeren terecht zijn gekomen te verduidelijken, een vergelijking met het wachten op de uitslag van de DaniŽl den Hoedkliniek, waar kankeronderzoek plaatsvindt. Die onzekerheid duurt nu al 10 jaar en steeds weer valse hoop voor de boeren, hun gezinnen en bedrijven, aldus het PPA.

zie: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/mei/11/boeren_verwijten_politiek_een_slappe_rug

 

 

...Terug