Nieuwsarchief
Samenloop voor Hoop
06 June 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Aanstaande donderdag is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staan de jaarrekening  het jaarverslag en er staat nog wat op de agenda over sport en de campus. Verder staat er in het besluitvormend gedeelte de herbestrating van de woonerven Koekoek de Kievit en de Karekiet en het burgerinitiatief bestemmingsplan stadshart.

Vorige week kreeg ik een email van iemand die mij vroeg, wat is nu "het presidium". Ik hoor jullie daar wel eens over praten, wat is dat. Nu, dat heb ik snel verteld. In het presidium wordt de agenda vastgesteld. De agenda van de raadsvergadering dus. Van elke fractie is er een vertegenwoordiger die mee praat over deze agenda.  

Vanmorgen vroeg was ik om halfzes even bij de dames en heren van de  SamenLoop voor Hoop bij het voetbalveld van Meeuwenplaat. Petje af voor deze prestatie. Er waren er nog heel wat die fanatiek aan het doorstappen waren. Om 1300 uur vanmiddag was de afsluiting. Wilt u meer weten over deze organisatie kijk dan op: http://hoogvliet.samenloopvoorhoop.nl/

...Terug