Nieuwsarchief
Toeval of wellicht misschien toch eigenlijk ook weer niet?, wie zal het zeggen.
08 June 2010 - Ingezonden stuk [Kees Bianchi]

Email gestuurd op 2 juni. Door drukke werkzaamheden ben ik te laat geweest met plaatsen, maar hierbij alsnog de de ingezonden email van de heer Bianchi.

----------------------------------------------------------


Er is iets aan de hand met de datum 2 Juni.

Op 2 Juni 2009 wordt de koekoek opengebroken en zijn er uiteindelijk zonder ook maar een enkele vorm van overleg in totaal 17 bomen uit het woonerf verwijderd. Dit onder heftige protesten van vrijwel alle bewoners.

Na een turbulent jaar met heel veel email wisselingen, inspreek beurten, mediators, het ontstaan van een nieuwe politieke partij en daaropvolgende verkiezingen bereikt de strijd om een veilig, goed ingericht en op de juiste hoogte liggend  woonerf de volgende mijlpaal :


Op 2 Juni 2010 nemen de betrokken dagelijks Bestuurders van IBP afscheid.van hun functies. Het is ze uiteindelijk niet gelukt de verenigde bewoners door middel van alle door deze bestuurders inmiddels beproefde methodes en manipulaties klein te krijgen. De hierna volgende "roots" van de IBP als partij zijn bij dit streven helaas geheel uit het oog verloren:

 "De IBP, Als het gaat om resultaat !"
De IBP is ooit opgericht om het verschil te maken en te laten zien dat de politiek wel naar de bewoners kan luisteren.

Dat hebben wij de afgelopen jaren steeds weer laten zien.

Niets blijkt in het afgelopen jaar minder waar te zijn geweest, getuige het inmiddels als gigantische te bestempelen dossier "Koekoek" !

Nu onder het nieuwe regime komt de voor de bewoners laatste en meest belangrijke stap nog.  Een stap waarbij het nieuwe DB de aanzet geeft om de beleidsmedewerkers na jaren van "hoor mode"  weer terug te schakelen naar de "Luister mode"  zodat woorden als "bewoners participatie" ook daadwerkelijk ten uitvoer gebracht kunnen gaan worden. Een stap waarbij het veilige woonerf weer in ere hersteld kan gaan worden.

Als dit omschakelen naar de "luister mode" echt gaat lukken, dan is er een vast en zeker een heel mooie toekomst voor Hoogvliet, de bewoners en niet te vergeten hun vertegenwoordigers weggelegd. Een veilig en groen Hoogvliet waar we met respect met elkaar omgaan en waar we naar elkaar luisteren, een Hoogvliet waar het fijn wonen en vertoeven is, een Hoogvliet waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Wat dat betreft rust er een zware taak op de coalitie partners en het nieuwe dagelijkse bestuur, dat laatste onder de bezielende leiding van de voorzitter van dat bestuur  Edwin!

Zo dat moest ik echt even kwijt op deze toch wel als memorabel te bestempelen 2 Juni 2010 !!

Mvgr

--

Kees Bianchi

Koekoek 18

3191 DJ Hoogvliet (RT)

 

...Terug