Nieuwsarchief
Jongerendebat Hoogvliet.woningmarkt
25 June 2010 - Nieuwsbericht [richard seesing]

Hieronder een impressie van het jongeren debat over de woningmarkt.

Ik ben gisteren eens poolshoogte gaan nemen bij het jongerendebat over de woningmarkt in Hoogvliet in het informatiecentrum. Wat mij ten eerste opviel waren de 4 kopstukken die als aanspreekpunt vragen over zich heen kregen.... of eigenlijk viel mij op wie er NIET waren....

De directeur van woonbron Maasoevers (waar was die andere grote speler, Vestia?),  portefeuillehoudster Yvonne Bekker, de voormalig portefeuillehouder Jaqueline Cornelisse (waar was de huidige portefeuillehoudster?) en de heer Karakus van gemeente Rotterdam.

Wat mij ook op viel was dat de overgrote meerderheid van de jongeren die op dit debat afkwamen jongeren waren van een etnische afkomst die meestal als \'probleemjongeren\' word afgeschilderd.... Marokkanen en vooral heel veel Antilliaanse...

Aan de ene kant is het fantastisch om te zien dat deze jongeren de weg hebben gekozen van de dialoog, en actief bezig zijn met vragen stellen, aan de andere kant vroeg ik mij af waar de \'blanke\' jongeren waren die avond...

Waren die niet op de hoogte van dit debat, of hebben roomwitte jong volwassenen geen moeite met woonruimte te vinden? Eerlijk gezegd bevalt mij beide antwoorden niet op deze vraag.... Ik had deze wel graag willen stellen die avond, maar ik voelde dat daarmee misschien een doos van Pandora zou opengaan aan misvattingen en verkeerd geļnterpreteerde stellingen mijnskant...

De stellingen waren:

1. De kwaliteit van de woningen in Hoogvliet zijn onder de maat 2. De wachtlijsten zijn te lang / te weinig informatie 3. Er worden te weinig woningen voor jongeren gebouwd 4. Jongeren voelen zich niet serieus genomen.

De punten werden die avond als volgt behandeld door de kopstukken; punt 1.

Kwaliteit van de woningen zijn natuurlijk afhankelijk van de portemonnee van de huurder. Aan de studiowoningen (lees containerwoningen) schijnt een prijskaartje van 280 euro te hangen, met de elektra en stookkosten daarbij ligt dat op 350 per maand....

De tendens van de jongeren was dat men een normale woning wilde betrekken voor 275 euro per maand. In mijn ogen een behoorlijk laag bedrag, nog afgezien hoeveel huursubsidie daar nog eens vanaf moet gaan.... Sommige jongeren betalen meer voor hun telefoon abbo, maar dat terzijde.

punt 2.

Wethouder Karakus sprak over een standaard brief die iedere jongere die

18 jaar werd moet krijgen met de oproep om je te laten inschrijven als woningzoekende, en dat je als ingeschrevene evenveel kans maakt als iedereen... Op de vraag van de voorzitter van het debat wie van de aanwezigen in de zaal die brief niet gehad had rezen bijna alle armen in de lucht.... waarop de heer Karakus reageerde met \"dan hebben jullie de brief wel gehad, maar niet gelezen...\" Daarop volgde een hoop boe geroep... In mijn ogen ook een onhandige opmerking van deze wethouder.

Informatie over lege en beschikbare woningen is voor ieder die daar een beetje moeite voor doet aanwezig. Zowel binnenlopen bij woningbouwverenigingen, als het zoeken op internet moet voor iedereen een fluitje van een cent zijn (vroeger had je geen internet en toen vonden jongeren ook hun woningen) dus daarin moest ik de kopstukken gelijk geven; het moest niet zo zijn dat de gemeente persoonlijk elke lege woning bij elke jongere aan de deur komt afleveren... je moet er zelf ook achteraan.

punt 3.

Woonbron maasoevers beweerde dat de woningen die nu gebouwd worden voor elke doelgroep geschikt zouden moeten zijn (en zo hoort het ook), dus zodra men het kan betalen kan men uit elke (nieuwe) woning kiezen die er beschikbaar komt. De meeste jongeren gaven sowieso al aan niet zo nodig met een kluppie bij elkaar te moeten zitten, maar gewoon tussen elke leeftijdsgroep in...

punt 4.

Dat werd door de kopstukken ontkend, en persoonlijk ben ik het daar mee eens... Als je je altijd in een slachtofferrol speelt, en altijd maar roept dat iedereen tegen je is... daar bereik je ook niks mee. Dat geld niet alleen voor jongeren, maar voor elk soort bevolkingsgroep.

De avond werd afgesloten met de belofte van Maasoevers om een aantal woningen die pas over 3-5 jaar gesloopt zullen gaan worden geschikt te laten maken voor tijdelijke bewoning voor die jongeren die niet meer willen of kunnen wachten op nieuwbouw zoals de Campus. Alleen dat er eerst met de zittende bewoners moet overlegt worden om ervoor te zorgen dat deze geen bezwaar indienen. Niemand kon garanties geven wat er moest gebeuren na die 3-5 jaar, en ik vrees dat we dan opnieuw bij elkaar zitten met dezelfde problemen als nu.

Mijn persoonlijke vraag is, wat worden de rechten van deze jongeren in deze slooppanden? Want gaan zij niet dadelijk vallen onder de huurbescherming? Oftwel, moet de huisbaas niet verplicht vervangende woonruimte aanbieden bij sloop? Wat gaan zij dadelijk betalen aan huur (daar is die avond met geen woord over gerept)? Wat voor rechten hebben de huidige bewoners? (je kunt als huurder toch niet bepalen wie je (over)buurman word?). En komen deze woningen vrij voor alleen jongeren of ook andere woningzoekenden die voor 3-5 jaar even onderdak willen hebben maar de 30 inmiddels gepasseerd zijn?

De oplossing lijkt mij redelijk, maar er blijven zoveel vragen over...

 

...Terug