Nieuwsarchief
schriftelijke vragen.
27 July 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Nieuw Hoogvliet heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwaliteit van het water in de natuurspeeltuin. Dit water is vrij ondiep en erg vatbaar voor allerlei soorten bacterien en algen. Wij hebben gevraagd dit water te laten onderzoeken door een erkend bedrijf en zonodig maatregelen te nemen.

 

  -----

Aan het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet

Middenbaan Noord 47

HOOGVLIET

 

 

Hoogvliet, ..juli

 

 

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. waterkwaliteit rondom Heerlijkheid en Natuurspeeltuin.

 

 

Geacht bestuur,

 

De fractie van de Nieuw Hoogvliet stelt u middels deze mail, op grond van artikel 44 van het Reglement Deelraad Hoogvliet, de volgende vragen:

 

Vraag 1:

 

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het water in de natuurspeeltuin? Klopt het dat er vervuilingen zoals blauwalg zijn aangetroffen in het water?

 

Vraag 2:

 

Als dit niet bekend is vindt u dan ook niet dat de kwaliteit van dit water waar kinderen in zouden moeten gaan spelen gecontroleerd zou moeten worden door een erkend bedrijf?

 

Vraag 3:

 

Blijkt dit water slecht, bijvoorbeeld door blauwalg is het dan nog verantwoord om daar kinderen te laten spelen?

 

Vraag 4:

 

Als er geen kinderen meer in het water kunnen of mogen spelen moet dit dan niet helemaal onmogelijk gemaakt worden, gezien het feit dat deze tuin gemaakt is voor kinderen om ook in het water te spelen?

 

Vraag 5:

 

Als laatste wil de fractie van Nieuw Hoogvliet ook weten hoe dit alles zich dan verhoud tot de kwaliteit van het water bij de Heerlijkheid waar in gezwommen zou kunnen worden.

 

 

...Terug