Nieuwsarchief
De Akkers Spijkenisse en Oudeland Hoogvliet.
03 August 2010 - In de media [jan koopmans en VPinfo]

De "sterrenmethodiek" geeft aan dat er op meerdere maatschappelijke vlakken problemen zijn in de wijk De Akkers. De problemen zijn zowel sociaal als fysiek van aard en zijn al tijdens eerdere raadsperioden gesignaleerd. In de tussentijd is er ad hoc gereageerd op deze problematiek. Maar er is geen integraal plan aanwezig, hoewel wethouder Mijnans (ONS) zich als portefeuillehouder speciaal bezig dient te houden met de wijk Akkers.

De PvdA-fractie in Spijkenisse heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2011 voorgesteld een integraal plan voor de wijk De Akkers te ontwikkelen. Ter verbetering van de in de ster-renmethodiek genoemde problemen zou volgens de PvdA een visie voor 10 jaar neergelegd moeten worden, vergezeld van een daarbij behorende kostenraming.

Omdat het college van b&w bij monde van wethouder Mijnans de ingediende motie "overbodig" achtte, en de raad haar mogelijkerwijs zou verwerpen, heeft de PvdA-fractie de motie niet in stemming laten brengen maar "aangehouden". Later dit jaar, als de wijkontwikkelingsplannen aan de orde komen, zal de PvdA met het pleidooi voor de specifieke aanpak in De Akkers terugkomen, zo staat er te lezen op de website van VP Info.

De Akkersproblematiek is te vergelijken met die van Oudeland. Ik wil niet zeggen dat het daar allemaal zo goed gaat, maar de deelgemeente kent de problematiek wel, door goed naar de bewoners te luisteren. Het is wel duidelijk dat er in de plannen vaak te veel organisaties mee werken die allemaal een deel op zich nemen. Daarna wordt het oncontroleerbaar omdat niet al die instanties even goed werken of dat de plannen eigenlijk niet uitvoerbaar zijn, hoe goed ook bedoeld. Er blijven zo dus klachten komen en het lijkt of er niets gedaan wordt.

Ik heb wel eens het gevoel dat de politiek in Spijkenisse helemaal niet weet wat er in de Akkers aan de hand is. Politici ga de wijk in! Ga na uw werktijd eens kijken bij de snackbar bij het winkelcentrum, ga met de bewoners praten en hoor wat er aan de hand is. Camera's ophangen helpt niet als er vervolgens niets gebeurd met de beelden en al helemaal niet als plotseling blijkt dat er in de zomer bladeren aan bomen komen die voor de camera's staan.

Het artikel is te lezen op Vpinfo: http://www.vpinfo.nl/spijkenisse/1634-pvda-wil-integraal-plan-problematiek-in-wijk-de-akkers

...Terug