Nieuwsarchief
Bijdrage Nieuw Hoogvliet voor de kaderbrief
03 September 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

 

Kaderbrief 2011

 Voorzitter. Onze bijdrage zal positief zijn en gericht op de toekomst. Dat is niet makkelijk want er komt een tijd van kortingen op bijna alles.  

De grote lijn: kostenverhogingen, en stopzetten van subsidiegelden en een andere manier van presentatie van de kaderbrief. Een DB met lef dat mag gezegd worden en misschien gaat het allemaal een beetje te snel voor de raad. De meesten van ons zijn ook de jongste niet meer voorzitter en het gaat voor ons natuurlijk allemaal wel heel snel zo. Hoogvliet gaat een zware tijd tegemoet en dat vraag keuzes van het DB en Raad. Dit ontgaat niet ene Hoogvlieter, maar dit DB kan niet anders.

De voortzetting van de herstructurering is cruciaal voor de toekomst van Hoogvliet. Door de stagnerende verkoop van woningen en daardoor de sloop van de oude woningen, wordt de voortgang van de herstructurering belemmerd. Nieuw Hoogvliet heeft een slecht gevoel bij de firma Woonbron de laatste tijd. Wanneer begint die sloop nu? Volgend jaar?, Over twee jaar? Drie jaar?.. 

Wij maken ons in Hoogvliet op deze manier ongeloofwaardig. Wij wilden geen jeugd in oude flats zouden stoppen heb ik een jaar of twee drie geleden horen zeggen, de rest is bekend... Door de imagocampagne wordt getracht zoveel mogelijk publiciteit te genereren voor Hoogvliet en de verkoop van de diverse projecten binnen de herstructurering. Het gekke is dat de verkoop van nieuwbouw in Spijkenisse loopt als een trein, dus waar zit hem nu de pijn?

Laten wij daar dan maar eens beginnen met bezuinigen op die imago campagne voorzitter. Dat kan altijd weer opgepikt worden als er beter tijden aanbreken. Het is in Hoogvliet bijna onmogelijk om een huis te huren. Wij maken ons zorgen om deze ontwikkelingen.  

Dat Hoogvliet al jaren kampt met een structureel tekort aan voldoende middelen om het onderhoud van de buitenruimte naar behoren uit te voeren is inmiddels alom bekend. Maar soms maken wij het daar ook zelf naar. Nieuw Hoogvliet is voor een natuurlijke manier van grasmaaien. Dit kost bijna niets en het gras wordt op een natuurlijke manier bemest. Dat je wel eens in die mest staat is vervelend, maar niet meer dan dat. Hekken weghalen en machinaal gaan maaien kost geld en ik snap niet wat het besluit is geweest waardoor de schapen niet meer op die dijk mochten lopen. Ik heb er in ieder geval nooit iemand een mening over horen hebben hier in de raadzaal.

Nieuw hoogvliet zou het op prijs stellen als ons DB op zoek gaat naar alternatieve manieren van buitenruimte onderhoud.  Misschien is het leuk om eens een rotonde te laten adopteren door een school, ik noem maar wat. (ja, ik weet ook wel gevaar en zo,) Misschien kunnen wij ze verhuren en om te voorkomen dat de reclame wat al te uitbundig wordt, daar weer regels aan stellen. Dit genereert nu juist weer geld en een betere plek voor reclame is er niet.

In het kader van die zelfde bezuinigingen stellen wij voor om voorlopig niets te verhuizen wat betreft schooltuinen en dergelijke en de hekken rondom de natuurspeeltuin weg te halen en de natuur zijn gang te laten gaan. Voordat wij het weten moet er weer een gebouw bij, moeten weer mensen aangenomen worden om het te onderhouden en kinderen te begeleiden en wij hebben hier voor de zoveelste keer weer iets gekregen waar wij helemaal niet om gevraagd hebben. Hier moeten wij gewoon mee stoppen. Dingen die je hebt gekregen en waar je na een tijdje zelf de rekening voor krijgt, kunnen gewoon niet meer. Het water in deze speeltuin kan al helemaal niet op deze manier, zeker niet voor kinderen.

Bomenziektes zijn er altijd al geweest, maar sinds er bomendokters zijn, weten wij het een naam te geven. Als het geen gevaar oplevert mogen die "zieke"bomen wat ons betreft best wel wat langer blijven bestaan.

Voor H-action en Plexat geldt dat onderzocht gaat worden hoe deze projecten in 2011 kunnen worden geoptimaliseerd. Een voorzetje hierop alvast voorzitter. Nieuw Hoogvliet heeft met een zekere regelmaat deze zomer Plexat bezocht en is over de prestaties zeer lovend. Echter het verbaast ons dat er steeds meer mensen op de loonlijst van Plexat komen terwijl de bedoeling was om het door vrijwilligers te laten doen. Alle respect voorzitter dit geld is bedoeld voor de kinderen en niet voor iemand die een springkussen opblaast en die springkussens ook nog eens zelf verhuurd want dat opblazen kan een vrijwiliger ook. Voorzitter voor de zoveelste keer, project H-factor, project durfgeld, kinderraden Hoogvliet, theaterstuk, Briljantjes,H-Talent, project Summer Factory, enz. Voorzitter wij zijn er vast een paar vergeten en wij hopen niet dat het er nog meer worden, want het is niet meer bij te houden. Wij moeten er echt wat samen gaan voegen om geld uit te sparen.

Laten wij ook creatief zijn met andere manieren van geld binnen halen...voorzitter bijvoorbeeld Europese fondsen en provinciale subsidies.

Doelstelling is dat in 2015 vier planningsgebieden obstakelvrij zijn. Vz Nieuw Hoogvliet is blij dat dit onderwerp de aandacht heeft van het DB..Laten wij daarbij het Platform gehandicapten voor advies niet vergeten.

Geen bezuinigingen op veiligheid klinkt goed, maar wij moeten nog afwachten wat de politie gaat bezuinigen en wat dit voor Hoogvliet gaat betekenen. Wij worden gaarne op de hoogte gehouden van het project de buurt bestuurd. Het bestrijden van Criminaliteit is een mooi uitgangspunt, en onze wens zou moeten zijn dat wij daar veel meer invloed op zouden moeten hebben.

Sporten moet en is goed voor je. Nieuw Hoogvliet vindt dat er op sport en Veiligheid het minst bezuinigd moet worden of liever helemaal niet. Wij zijn er ook altijd voor geweest dat die verenigingen die het meest doen voor hun omgeving, het meest gesteund dienen te worden. Die vereniging leveren een bijdrage aan een sociale samenleving.

In 2010 zou het veiligheidsbeleid verder worden ingebed in de integrale wijkaanpak zodat de verschillende pijlers (sociaal, fysiek, economie en veiligheid) elkaar kunnen ondersteunen waren de plannen.

De gedachten van het DB toen stonden haaks op de realiteit. Goede uitgangspunten van het DB toen, maar erg naef  en in de praktijk kwam er niet zo veel van terecht.

De ontwikkelingen in de wijk Zalmplaat waar bewoners op het gebied van veiligheid eigen initiatieven ontplooiden zijn ondertussen door de deelgemeente opgepakt.. Het feit dat bewoners eigen initiatieven ontplooiden bewijst de rechtvaardigheid van de ingediende motie gerichte politie inzet. Aangiftes doen voorzitter? Als u dacht dat er iets met uw aangifte gedaan werd: helaas. Wij zouden dan ook graag van het DB horen, hoeveel aangiftes de laatste zeg maar twee jaar zijn gedaan en hoeveel er daarvan zijn opgelost.

Kostenbesparing daar gaat het nu dus om. Een Hoogvliet festival en Kunstkop op 1 dag en dit `Hoogvlietfestival` noemen. Een en ander zal ongetwijfeld een kostenbesparing met zich mee brengen waardoor de kosten van kunstkop gereduceerd kan worden. Laten wij nu eindelijk eens iets nieuws gaan proberen de tijd is er rijp voor. Echt uit Hoogvliet en misschien komen er dan ook meer mensen naar toe. Doe het op de dag van  het Dunya Festival. Zo zijn we misschien meteen af van een leeg festivalterrein. Sinterklaas en Midzomerfeest samen zal lastig worden.

In 2010 wordt de eerste paal voor de campus geslagen. Werd ons beloofd. 2010 is niet voorbij dus wij wachten af. De inzet in de groene gordel rondom Hoogvliet gaat onverkort verder in 2011, en wij zijn blij dat wij goed op de hoogte gehouden worden maar wij verwachten komende tijd geen grote verbeteringen.

Al jaren is sprake van aanzienlijke files in Hoogvliet. Dit moet verbeterd worden en gelukkig neemt men in Spijkenisse de laatste tijd initiatieven om ook daar verbeteringen aan te brengen. Wij worden echter niet blij van berichten in de media dat Spijkenisse geen brug over het Spui wil omdat men bang is voor sluipverkeer. Neem mij niet kwalijk voorzitter. Als het niet zo ernstig was moest ik er wel heel hard om lachen.

Voorzitter wij vinden dat de samenwerking met Suriname voorlopig op een laag pitje gezet zal moeten worden Zoals alle overheids instellingen dat doen...

Nieuw Hoogvliet zou tenslotte nog wel graag zien dat de kwaliteit van dienstverlening minimaal het niveau houd dat er is.

Tot slot voorzitter wij kennen de kritiek vanuit de raad naar het DB over de kaderbrief.De fractie van Nieuw Hoogvliet Staat achter dit dagelijks bestuur dat de problemen niet uit de weg gaat en een helder beeld schetst van de werkelijkheid. Nieuw Hoogvliet heeft vertrouwen in de keuzes die gemaakt zijn. Niets is makkelijker dan doorgaan op de oude vertrouwde weg, maar dat is niet meer van deze tijd. Wij leven in een tijd waarin de wereld om u heen razend snel veranderd. Wij hebben geprobeerd om in grote lijnen aan te geven wat wij graag willen en dat wijkt niet echt af van wat het DB wil maar dat zal geen verassing zijn. Wij konden het echter niet laten om in ons verhaal af en toe wat details aan te geven waarvan wij verwachten dat u daar rekening mee houd in de begroting

 

de kaderbiref kunt u downloaden op onze downloadpagina.

zie ook: http://www.vpinfo.nl/hoogvliet/1721-zwaar-weer-voor-hoogvliet

 

 

...Terug