Nieuwsarchief
werken in de gevangenis
14 September 2010 - Nieuwsbericht [jan koopmans]

Wegens succes is de fototentoonstelling "Op visite in Hoogvliet" met Hoogvlietse foto's van de huisarts J.J. van Leeuwen verlengd t/m november. De tentoonstelling zou oorspronkelijk eindigen op de laatste zaterdagmiddag van september. Omdat voor de unieke foto's van Hoogvliet veel belangstelling bestaat heeft het Historisch Genootschap besloten de tentoonstelling met twee maanden te verlengen. Ook op de laatste zaterdagmiddagen van de maanden oktober en november zullen de foto's van de Hoogvlietse huisarts nog te zien zijn. Het documentatiecentrum van Historisch Genootschap is geopend op elke laatste zaterdagmiddag van de maand, van 14.00 tot 17.00 uur.

Nieuw Hoogvliet maakt zich verder zorgen over de werksfeer in de Stadsgevangenis. Een groep ex-bewaarders van Stadsgevangenis Hoogvliet wil namelijk de directeur voor de rechter dagen. Zij spreken van intimidaties en bedreigingen door leidinggevenden. En van de ex-cipiers, spreekt in de media van "een schrikbewind". Hij richtte vorig jaar het Team United op, dat zich zorgen maakt over de positie van het gevangenispersoneel. "Er is in Hoogvliet sprake geweest van een leidinggevende die een slaande beweging maakte. Personeel wordt gedreigd met ontslag. En zo is er kennelijk meer mis .
Het ministerie van justitie legt alle beschuldigingen naast zich neer. "Het betreffen onjuiste en ongefundeerde aantijgingen, afkomstig van een aantal voormalige medewerkers die zijn ontslagen wegens integriteitsschendingen".  Of dit nu allemaal klopt of dat het met een korreltje zout moet worden genomen, feit blijft dat er kennelijk iets  mis is, daar en gezien het feit dat deze gevangenis binnen onze grenzen ligt willen wij daar wel graag meer over weten.


 

...Terug