Nieuwsarchief
Lokale partijen: verbied partijsubsidies
13 October 2010 - In de media [(Bron: Binnenlands bestuur 13 oktober 2010 )]

Lokale partijen vragen de rechter om partijsubsidies te verbieden. ‘Als wij geen subsidie krijgen, mag je de landelijke partijen ook geen subsidie geven.'

Schikking
De vereniging van lokale partijen en de Staat staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar in hun geschil over partijsubsidiëring. De Haagse rechtbank had voor afgelopen maandag een ‘comparitie van partijen' bevolen. Doel was om te kijken wat de standpunten zijn, wat er onduidelijk is, en of er schikkingsmogelijkheden zijn.

De lokale partijen willen ook subsidie. ‘Als wij geen subsidie krijgen, mag je de landelijke partijen ook geen subsidie geven,' zeggen de lokale partijen. De staat geeft geen krimp.

Strijd
Jaarlijks krijgen politieke partijen ruim 15 miljoen euro subsidie. Dit geld komt terecht bij de landelijke politieke partijen. Lokale partijen zijn uitgesloten. ‘Dat is onterecht. De ongelijke kansen op lokaal niveau worden hierdoor verscherpt. Dat levert strijd op met het beginsel van gelijke kansen,' meent de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen.

Afdelingen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de subsidieverstrekking aan politieke partijen regelt, gaf tijdens de zitting aan dat het niet de landelijke politieke partijen zijn die lokaal meedoen aan de verkiezingen, maar afdelingen. Onzin, meent voorzitter Fons Zinken van de VPPG. ‘De Kieswet praat niet over afdelingen maar over politieke partijen. Eerder heeft ook de minister gezegd dat landelijke partijen lokaal meedoen.'

Subsidiestop
De lokale partijen hebben bij de rechtbank aangegeven dat volgens hen de huidige subsidiepraktijk ingaat tegen het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. ‘Het passief kiesrecht voor kandidaten van lokale partijen wordt niet op gelijke voet behandeld met dat van kandidaten van hun landelijk opererende concurrenten.' Zinken ziet twee mogelijke oplossingen: ‘Of de lokale partijen krijgen ook subsidie, of geen enkele politieke partij krijgt meer subsidie.'

Fractie
Volgens Zinken gaat er nog meer fout bij subsidies aan politieke partijen. ‘Gemeenten geven fracties subsidie voor fractieondersteuning. Maar volgens de Gemeentewet behoren de partijen dat geld te krijgen, dat is een foutje in de modelverordening van de VNG.'

Zorgvuldig
Begin november bepaalt de rechtbank hoe het proces verder moet. Zinken verwacht dat beide partijen opnieuw meer informatie zullen moeten geven. ‘Een uitspraak laat nog wel even op zich wachten. Maar het gaat om de lokale democratie. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.'

met dank aan Gemeente Belangen Rozenburg, zie ook de website: http://www.gbrozenburg.nl/fractie/fractiebericht/385-lokalos-geen-subsidie-anderen-15-milj-pjr.html

 

 

...Terug