Nieuwsarchief
Park van Oeden (update)
18 October 2010 - Ingezonden stuk [jan koopmans]

Het is al weer een week of drie geleden dat Johan de Reuver, steunfractielid van Nieuw Hoogvliet naar ons een email stuurde met de tekst dat er gerommel was vlak bij hem in de wijk waar hij was gaan wonen. Wat was het geval, de firma Woonbron wil in een aantal huizen probleemjongeren gaan huisvesten. Dit is zonder overleg gegaan en men hoorde het pas nadat de woningen gekocht waren. De firma Woonbron kom ik steeds tegen als er ergens problemen zijn in Hoogvliet. Huisvesting van Polen of toch maar weer niet. Slopen of toch maar niet. Jongeren in sloopflats of toch maar niet? Ik zit steeds in zaaltjes met boze mensen.

Ik zou hierbij bijna zeggen, gaat u een huis kopen of huren? Informeer goed naar de plannen met de woningen om u heen want anders zit u al snel met een probleem.  Ik snap dat deze jongeren ergens onder gebracht moeten worden en ik snap dat dit niet in een industriegebied kan. Ik heb de laatste jaren nogal eens mijn nek uitgestoken voor deze manieren van huisvesting, van verslaafden tot allerlei andere probleemgevallen, maar wij moeten hier als deelgemeente beter mee omgaan.   Maandag aanstaande is er een bijeenkomst in het infocentrum en dit probleem zal zeker aan de orde komen hoewel het niet op de agenda staat en dat is nu juist weer jammer, want andere problemen verdwijnen zo op de achtergrond.

Maandag 18 oktober ben ik naar de informatieavond geweest. Ik kwam binnen in een bomvol infocentrum. Er werd veel mee gedacht over de buitenruimten. Woonbron meldde dat zij nog niet zeker zijn van bovenstaande plannen. Woonbron was wel verbaasd dat er nu geen woningen meer werden verkocht. Tja, dat hoef ik toch niet uit te leggen? Ik heb nog even met de mensen gesproken die daar een huis hebben gekocht zonder dat ze afwisten van de bestemming van een deel van die woningen. Ik kan wel zeggen dat die er behoorlijk doorheen zitten. Ik blijf er bij dat het een slechte reclame is voor Hoogvliet en wij houden van nu af aan deze (en toekomstige) plannen goed in de gaten...

 

...Terug