Nieuwsarchief
Ongelofelijk!!!
19 October 2010 - Nieuwsbericht [Hans van Helden]

In de raadsvergadering van 23 december kwam de IBP fractie met een notitie "Naar een andere manier van vergaderen". Ze vonden dus eindelijk ook dat ze het in de afgelopen periode  niet goed hadden gedaan en om ons als nieuwe partij  de wind uit de zeilen te nemen deden ze in deze notie het voorstel om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming en dus maar maandelijks een extra, informele vergadering in te lassen. Dit voorstel  hebben ze overigens niet zelf geformuleerd, dit is letterlijk overgenomen van een artikel over de gemeente Zwartewaterland waar ze vanuit een monistische vergaderstijl naar een meer dualistische gingen. Kan je zo downloaden.

Maar goed, dat voorstel van de IBP ging het dus niet halen en toen is er als compromis een voorstel gekomen van de zijde van de PvdA om een werkgroep in te stellen die zich met deze zaak gaat bezighouden. Dit is raadsbreed aanvaard en na verloop van tijd heeft elke fractie een vertegenwoordiger benoemd in deze werkgroep en werden er een aantal vergaderdata voorgesteld.

De eerste vergadering werd vastgesteld op 18 oktober. De VVD gaf te kennen niet bij de werkgroep aanwezig te zullen zijn en wenste schriftelijk op de hoogte gehouden te worden.(?!?!) En wat blijkt : ook de vertegenwoordigers van de IBP en CDA (de "oppositie") gaven te kennen niet aanwezig te zullen zijn. Nu zijn beide fracties met meerdere raadsleden vertegenwoordigd, dus denk je dat ze zich wel zullen laten vervangen. Niet dus. Wie waren er wel? De coalitiepartijen. Die werden dus geacht te gaan vergaderen over een voorstel van 1 van de oppositiepartijen terwijl niemand van die oppositiepartijen aanwezig was. Wederom: niet dus. Op voorstel van Nieuw Hoogvliet is er unaniem besloten de werkgroepvergadering  geen doorgang te laten vinden. Ook unaniem was men van mening dat het een schandalige zaak is dat niemand van de VVD, CDA en IBP aanwezig was. Er is ook geen voorstel gekomen om deze vergadering op een andere datum te plannen. ONGELOFELIJK, toch, dat diezelfde partijen het niet nalaten om ongenuanceerd tegen alles wat dit Dagelijks Bestuur en dus de coalitie wil, aan te schoppen vanuit het principe: ze zijn en blijven tegen en berusten niet voordat dit DB weg is en zij het roer weer kunnen overnemen. Ik heb nieuws voor ze: dat gaat nooit gebeuren. Trek nu je conclusies maar vast uit een moment waarop we gezamenlijk naar iets toe konden werken en je het laat afweten.

Dit betekent natuurlijk wel dat onze streefdatum om op 25 november als werkgroep aan de raad een voorstel te kunnen doen, niet gehaald gaat worden en ik kan nu al voorspellen wat er gaat gebeuren: daar krijgen wij de schuld van.  De e.v. werkgroepvergadering staat gepland voor 28 oktober.

Ik las laatst nog een leuk gezegde:

"Spreken leren we vroeg

Zwijgen leren we pas later"

Wie de schoen past trekke hem aan.

zie ook: http://www.vpinfo.nl/opinie/1802-u-kunt-niet-zonder-ibp-hoogvliet-nu-ik-wel

 

 

...Terug